นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psumooc2020_2 {"modified_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","id":63434,"asset_file_size":199561,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_file_name":"PSUMOOC2020_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psumooc2020_1 {"modified_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","id":63433,"asset_file_size":66765,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_file_name":"PSUMOOC2020_1.doc.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_a-puttisak {"modified_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","id":63432,"asset_file_size":17601,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1e\u0e38\u0e12\u0e34\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1e\u0e38\u0e12\u0e27\u0e34\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e22\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_file_name":"A-PUTTISAK.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_covid19_2020_1 {"modified_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","id":63431,"asset_file_size":161945,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_file_name":"psu_covid19_2020_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_psu_covid19_2020 {"modified_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","id":63430,"asset_file_size":55529,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","asset_file_name":"psu_covid19_2020.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sungame2020_7 {"modified_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","id":63429,"asset_file_size":146886,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","asset_file_name":"sungame2020_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sungame2020_5 {"modified_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","id":63428,"asset_file_size":253783,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","asset_file_name":"sungame2020_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sungame2020_4 {"modified_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","id":63427,"asset_file_size":195414,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","asset_file_name":"sungame2020_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_panjaksungame2020_3 {"modified_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","id":63426,"asset_file_size":162210,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","asset_file_name":"panjaksungame2020_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: