นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_benefit_mankind2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e39 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e15\u0e19\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123689,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_5g_engineer2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63115,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124846,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_5g_engineer2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160004,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_5g_engineer2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153117,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_5g_engineer2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174368,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_5g_engineer2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156172,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158991,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","modified_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63107,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142783,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","modified_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_asian_8aung1962_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","asset_file_name":"asian_8aung1962_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130319,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_asian_8aung1962_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","asset_file_name":"asian_8aung1962_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63105,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121245,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_asian_8aung1962_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","asset_file_name":"asian_8aung1962_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63104,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117709,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_runforgiving2_2009_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","asset_updated_at":"2019/08/05 11:15:37 +0700","asset_file_name":"runforgiving2_2009_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":254966,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/05 11:15:37 +0700","modified_at":"2019/08/05 11:15:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 11:15:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_runforgiving2_2009_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","asset_updated_at":"2019/08/05 11:15:02 +0700","asset_file_name":"runforgiving2_2009_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63085,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":280079,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/05 11:15:02 +0700","modified_at":"2019/08/05 11:15:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 11:15:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_runforgiving2_2009 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","asset_updated_at":"2019/08/05 11:14:03 +0700","asset_file_name":"runforgiving2_2009.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255259,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/05 11:14:03 +0700","modified_at":"2019/08/05 11:14:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 11:14:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_0 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/05 10:59:18 +0700","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63083,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39008,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/05 10:59:18 +0700","modified_at":"2019/08/05 10:59:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/05 10:59:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prclening2aug2019_9 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63073,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64930,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","modified_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prclening2aug2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53595,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63071,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65688,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_logo5s_2aug2019 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a","asset_updated_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","asset_file_name":"logo5s_2aug2019.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63070,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12725,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_before2aug2019 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","asset_file_name":"before2aug2019.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1538,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prclening2aug2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:42 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60327,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:28:43 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prclening2aug2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:11 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63067,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65688,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:27:05 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prclening2aug2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e215\u0e2a","asset_updated_at":"2019/08/02 16:30:47 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161019,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:19:03 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"5\u0e2a.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2019/08/02 16:18:12 +0700","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63065,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60212,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/08/02 16:18:13 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_kampee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","asset_file_name":"kampee.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59815,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","modified_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: