นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_4 {"modified_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","id":63188,"asset_file_size":126890,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 16:21:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:22:36 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_2 {"modified_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","id":63187,"asset_file_size":109558,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_1 {"modified_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","id":63186,"asset_file_size":115739,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 16:20:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:20:54 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_4 {"modified_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","id":63185,"asset_file_size":180837,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_5 {"modified_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","id":63184,"asset_file_size":180837,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:33:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:38:32 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_3 {"modified_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","id":63183,"asset_file_size":157151,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_2 {"modified_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","id":63182,"asset_file_size":153730,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_1 {"modified_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","id":63181,"asset_file_size":171874,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_9 {"modified_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","id":63180,"asset_file_size":112935,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_8 {"modified_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","id":63179,"asset_file_size":113899,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_7 {"modified_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","id":63178,"asset_file_size":118643,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_6 {"modified_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","id":63177,"asset_file_size":157091,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_5 {"modified_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","id":63176,"asset_file_size":177336,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_4 {"modified_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","id":63175,"asset_file_size":96038,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_3 {"modified_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","id":63174,"asset_file_size":138595,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_2 {"modified_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","id":63173,"asset_file_size":142454,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_benefit_mankind2019_1 {"modified_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","id":63172,"asset_file_size":123689,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e39 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e15\u0e19\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","asset_updated_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_5g_engineer2019_5 {"modified_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","id":63115,"asset_file_size":124846,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","asset_updated_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_5g_engineer2019_4 {"modified_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","id":63114,"asset_file_size":160004,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_5g_engineer2019_3 {"modified_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","id":63113,"asset_file_size":153117,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_5g_engineer2019_2 {"modified_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","id":63112,"asset_file_size":174368,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","asset_updated_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_5g_engineer2019_1 {"modified_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","id":63111,"asset_file_size":156172,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","asset_updated_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_2 {"modified_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","id":63108,"asset_file_size":158991,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_1 {"modified_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","id":63107,"asset_file_size":142783,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_asian_8aung1962_3 {"modified_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","id":63106,"asset_file_size":130319,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","asset_updated_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","asset_file_name":"asian_8aung1962_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: