นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_prclening2aug2019_9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prclening2aug2019_9.jpg","created_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":64930,"modified_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63073,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prclening2aug2019_7.jpg","created_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":53595,"modified_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63072,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_6.jpg","created_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":65688,"modified_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63071,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_logo5s_2aug2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"logo5s_2aug2019.png","created_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a","asset_file_size":12725,"modified_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63070,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_before2aug2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"before2aug2019.png","created_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":1538,"modified_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63069,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","created_at":"2019/08/02 16:28:43 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":60327,"modified_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63068,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prclening2aug2019_4.jpg","created_at":"2019/08/02 16:27:05 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":65688,"modified_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63067,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","created_at":"2019/08/02 16:19:03 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:30:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e215\u0e2a","asset_file_size":161019,"modified_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63066,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_1.jpg","created_at":"2019/08/02 16:18:13 +0700","asset_updated_at":"2019/08/02 16:18:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5\u0e2a.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":60212,"modified_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63065,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kampee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kampee.jpg","created_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":59815,"modified_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63057,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kuaana {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuaana.jpg","created_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e01\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e15\u0e0a\u0e30\u0e42\u0e15","asset_file_size":101524,"modified_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63056,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_khampi {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"khampi.jpg","created_at":"2019/07/12 16:27:04 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 16:38:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":290402,"modified_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63055,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_satitwichakarn3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satitwichakarn3.jpg","created_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","asset_file_size":132686,"modified_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63054,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_8256 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8256.JPG","created_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e34\u0e08\u0e27\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","asset_file_size":57358,"modified_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63053,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_8253 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8253.JPG","created_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":63890,"modified_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63052,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_satitwichakarn2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satitwichakarn2.jpg","created_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","asset_file_size":144686,"modified_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63051,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_satitwichakarn1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satitwichakarn1.jpg","created_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","asset_file_size":133024,"modified_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63050,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mv_environment2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mv_environment2.jpg","created_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","asset_updated_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","asset_file_size":118443,"modified_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63049,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mv_environment1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mv_environment1.jpg","created_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","asset_file_size":85650,"modified_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63048,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mv_environment {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mv_environment.jpg","created_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","asset_file_size":106323,"modified_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63047,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_herp_join2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_herp_join2019.1.jpg","created_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_file_size":92111,"modified_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63046,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu_herp_join2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_herp_join2019.jpg","created_at":"2019/07/08 15:59:21 +0700","asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_file_size":106925,"modified_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63045,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pa-26may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pa-26may2019.jpg","created_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","asset_updated_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \"\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21 \u0e15\u0e34\u0e13\u0e2a\u0e39\u0e25\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a..\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\" ","asset_file_size":56192,"modified_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63001,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_takorn1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"takorn1.jpg","created_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","asset_updated_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_file_size":148462,"modified_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63000,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_takorn {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"takorn.jpg","created_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","asset_updated_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_file_size":136970,"modified_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62999,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: