นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_exellent_center_3_18april2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 ","asset_updated_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","asset_file_name":"exellent_center_3_18april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62862,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133024,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","modified_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_exellent_center4_19april2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28","asset_updated_at":"2019/04/22 14:10:20 +0700","asset_file_name":"exellent_center4_19april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62861,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69921,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/22 14:09:17 +0700","modified_at":"2019/04/22 14:10:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:10:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_exellent_center2_18april2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28","asset_updated_at":"2019/04/22 14:08:39 +0700","asset_file_name":"exellent_center2_18april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62860,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180463,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/22 14:08:39 +0700","modified_at":"2019/04/22 14:08:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:08:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_exellent_center1_18april2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 ","asset_updated_at":"2019/04/22 14:07:51 +0700","asset_file_name":"exellent_center1_18april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146092,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/22 14:07:52 +0700","modified_at":"2019/04/22 14:07:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:07:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_before {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33","asset_updated_at":"2019/04/04 16:53:41 +0700","asset_file_name":"before.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62837,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1538,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 16:53:41 +0700","modified_at":"2019/04/04 16:53:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 16:53:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_1saraban_after3apr2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33","asset_updated_at":"2019/04/04 14:41:33 +0700","asset_file_name":"1saraban_after3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62836,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110138,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 14:41:33 +0700","modified_at":"2019/04/04 14:41:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 14:41:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_1saraban_before3apr2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","asset_updated_at":"2019/04/04 14:40:46 +0700","asset_file_name":"1saraban_before3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62835,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116368,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 14:40:46 +0700","modified_at":"2019/04/04 14:40:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 14:40:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mooniti_after_apr2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","asset_updated_at":"2019/04/04 11:29:35 +0700","asset_file_name":"mooniti_after_apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62834,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104860,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:29:35 +0700","modified_at":"2019/04/04 11:29:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:29:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pr_apr2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","asset_updated_at":"2019/04/04 11:16:09 +0700","asset_file_name":"pr_apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62833,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107696,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:16:09 +0700","modified_at":"2019/04/04 11:16:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:16:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_logo5s {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e015\u0e2a.\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2019/12/24 09:44:10 +0700","asset_file_name":"logo5s.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62832,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12725,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:12:47 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:44:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:44:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mooniti_before_apr2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e335\u0e2a_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","asset_updated_at":"2019/04/04 11:11:50 +0700","asset_file_name":"mooniti_before_apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114780,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:11:50 +0700","modified_at":"2019/04/04 11:11:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:11:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_prasarn {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e195 \u0e2a.\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2562","asset_updated_at":"2019/04/04 11:10:48 +0700","asset_file_name":"prasarn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62830,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":245054,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:10:48 +0700","modified_at":"2019/04/04 11:10:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:10:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_secretary {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e5\u0e2a \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","asset_updated_at":"2019/04/04 11:09:55 +0700","asset_file_name":"secretary.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62829,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158884,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:09:55 +0700","modified_at":"2019/04/04 11:09:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:09:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_saraban_afer3apr2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","asset_updated_at":"2019/04/04 11:09:00 +0700","asset_file_name":"saraban_afer3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62828,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144289,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:09:00 +0700","modified_at":"2019/04/04 11:09:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:09:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_saraban_after3apr2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","asset_updated_at":"2019/04/04 11:07:27 +0700","asset_file_name":"saraban_after3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62827,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148765,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 11:07:27 +0700","modified_at":"2019/04/04 11:07:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:07:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_meeting_after {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","asset_updated_at":"2019/04/04 10:41:20 +0700","asset_file_name":"meeting_after.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62826,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107151,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 10:41:20 +0700","modified_at":"2019/04/04 10:41:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 10:41:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_meeting_before {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","asset_updated_at":"2019/04/04 10:39:13 +0700","asset_file_name":"meeting_before.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62825,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133694,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/04/04 10:39:13 +0700","modified_at":"2019/04/04 10:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 10:39:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_green_u_march2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2019/03/27 15:07:57 +0700","asset_file_name":"green_u_march2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62824,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118198,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/27 15:07:57 +0700","modified_at":"2019/03/27 15:08:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 15:08:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_green_u_march2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e38\u0e07\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2019/03/27 15:07:13 +0700","asset_file_name":"green_u_march2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62823,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121115,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/27 15:07:13 +0700","modified_at":"2019/03/27 15:07:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 15:07:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2019/03/27 10:16:04 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62822,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":254884,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/27 10:16:04 +0700","modified_at":"2019/03/27 10:16:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:16:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nonlachat {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e25\u0e09\u0e31\u0e15\u0e23 \u0e27\u0e35\u0e23\u0e32\u0e19\u0e38\u0e27\u0e31\u0e15\u0e15\u0e34\u0e4c ","asset_updated_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","asset_file_name":"nonlachat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62821,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221047,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","modified_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_banthita {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2019/03/27 10:12:22 +0700","asset_file_name":"banthita.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62820,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220585,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/27 10:11:19 +0700","modified_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62819,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206167,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","modified_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62818,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223819,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","modified_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_songran2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2019/03/26 15:37:49 +0700","asset_file_name":"songran2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":562792,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/26 15:37:49 +0700","modified_at":"2019/03/26 15:37:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 15:37:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_traformation14march2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","asset_updated_at":"2019/03/25 15:45:49 +0700","asset_file_name":"traformation14march2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121357,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/25 15:45:49 +0700","modified_at":"2019/03/25 15:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/25 15:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_traformation14march2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","asset_updated_at":"2019/03/25 15:45:22 +0700","asset_file_name":"traformation14march2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121853,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/25 15:45:22 +0700","modified_at":"2019/03/25 15:45:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/25 15:45:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","asset_updated_at":"2019/03/20 17:02:01 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170468,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 17:02:01 +0700","modified_at":"2019/03/20 17:02:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 17:02:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","asset_updated_at":"2019/03/20 17:01:38 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193088,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 17:01:38 +0700","modified_at":"2019/03/20 17:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 17:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","asset_updated_at":"2019/03/20 17:01:10 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154552,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 17:01:10 +0700","modified_at":"2019/03/20 17:01:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 17:01:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","asset_updated_at":"2019/03/20 16:59:40 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163089,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 16:59:40 +0700","modified_at":"2019/03/20 16:59:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 16:59:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","asset_updated_at":"2019/03/20 16:59:08 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170885,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 16:59:08 +0700","modified_at":"2019/03/20 16:59:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 16:59:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_signetda16march62_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)","asset_updated_at":"2019/03/20 15:35:12 +0700","asset_file_name":"signetda16march62_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72526,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 15:35:12 +0700","modified_at":"2019/03/20 15:35:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 15:35:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_signetda16march62_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)","asset_updated_at":"2019/03/20 15:34:10 +0700","asset_file_name":"signetda16march62_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94505,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 15:34:10 +0700","modified_at":"2019/03/20 15:34:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 15:34:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_run_for_cane20_march2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e01\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2019/03/20 11:33:23 +0700","asset_file_name":"run_for_cane20_march2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":215807,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 11:33:23 +0700","modified_at":"2019/03/20 11:33:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 11:33:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_run_for_cane20_march2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e01\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2019/03/20 11:32:36 +0700","asset_file_name":"run_for_cane20_march2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108905,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/03/20 11:32:36 +0700","modified_at":"2019/03/20 11:32:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/20 11:32:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: