นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_4 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":126890,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63188,"created_at":"2019/09/27 16:21:49 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_4.jpg","updated_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:22:36 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_2 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":109558,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63187,"created_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_2.jpg","updated_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_1 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":115739,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63186,"created_at":"2019/09/27 16:20:55 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:20:54 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_4 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":180837,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63185,"created_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_4.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_5 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":180837,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63184,"created_at":"2019/09/27 10:33:23 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_5.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:38:32 +0700","description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_3 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":157151,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63183,"created_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_3.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_2 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":153730,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63182,"created_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_2.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sarduensip19sept2019_1 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":171874,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63181,"created_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","asset_file_name":"sarduensip19sept2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_9 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":112935,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63180,"created_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_9.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_8 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":113899,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63179,"created_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_8.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_7 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":118643,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63178,"created_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_7.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_6 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":157091,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63177,"created_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_6.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_5 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":177336,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63176,"created_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_5.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_4 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":96038,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63175,"created_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_4.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_3 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":138595,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63174,"created_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_3.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_2 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":142454,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63173,"created_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_2.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_benefit_mankind2019_1 {"commentable":true,"modified_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":123689,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63172,"created_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","asset_file_name":"benefit_mankind2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e39 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e15\u0e19\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_5g_engineer2019_5 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":124846,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63115,"created_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_5.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_5g_engineer2019_4 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":160004,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63114,"created_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_4.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_5g_engineer2019_3 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":153117,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63113,"created_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_3.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_5g_engineer2019_2 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":174368,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63112,"created_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_2.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_5g_engineer2019_1 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":156172,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63111,"created_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","asset_file_name":"5g_engineer2019_1.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_2 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":158991,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63108,"created_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_2.jpg","updated_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_speaking_contest8aug2019_1 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":142783,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63107,"created_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_1.jpg","updated_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_asian_8aung1962_3 {"commentable":true,"modified_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":130319,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63106,"created_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","asset_file_name":"asian_8aung1962_3.jpg","updated_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: