นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_phamacy_iso2019_5 {"asset_file_name":"phamacy_ISO2019_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","updated_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54013,"id":63246,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_phamacy_iso2019_4 {"asset_file_name":"phamacy_ISO2019_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","updated_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47232,"id":63245,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_2 {"asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","updated_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":146148,"id":63244,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_1 {"asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127051,"id":63243,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming7 {"asset_file_name":"ocean_warming7.png","visibility":2,"modified_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":493252,"id":63242,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming5 {"asset_file_name":"ocean_warming5.png","visibility":2,"modified_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":246966,"id":63241,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming4 {"asset_file_name":"ocean_warming4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152214,"id":63240,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming3 {"asset_file_name":"ocean_warming3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":166401,"id":63239,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming2 {"asset_file_name":"ocean_warming2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161969,"id":63238,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming1 {"asset_file_name":"ocean_warming1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157588,"id":63237,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center4 {"asset_file_name":"lasik_center4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139228,"id":63214,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center3 {"asset_file_name":"lasik_center3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49740,"id":63213,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_2 {"asset_file_name":"lasik_center2019_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109254,"id":63212,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_1 {"asset_file_name":"lasik_center2019_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122607,"id":63211,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming62 {"asset_file_name":"ocean_warming62.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"ocean warming","updated_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90635,"id":63210,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_5 {"asset_file_name":"hatyai_flood2019_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","updated_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151919,"id":63209,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_4 {"asset_file_name":"hatyai_flood2019_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","updated_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127188,"id":63208,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_3 {"asset_file_name":"hatyai_flood2019_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","updated_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139040,"id":63207,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_2 {"asset_file_name":"hatyai_flood2019_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","updated_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139243,"id":63206,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_1 {"asset_file_name":"hatyai_flood2019_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","updated_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142461,"id":63205,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_3 {"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","updated_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126890,"id":63193,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_8 {"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","updated_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119758,"id":63192,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_7 {"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","updated_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79578,"id":63191,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_6 {"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","updated_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93203,"id":63190,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_5 {"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","updated_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127213,"id":63189,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: