นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_phamacy_iso2019_5 {"modified_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","id":63246,"asset_file_size":54013,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_phamacy_iso2019_4 {"modified_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","id":63245,"asset_file_size":47232,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_2 {"modified_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","id":63244,"asset_file_size":146148,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pharmacy_iso2019_1 {"modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","id":63243,"asset_file_size":127051,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming7 {"modified_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","id":63242,"asset_file_size":493252,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","asset_file_name":"ocean_warming7.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming5 {"modified_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","id":63241,"asset_file_size":246966,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","asset_file_name":"ocean_warming5.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming4 {"modified_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","id":63240,"asset_file_size":152214,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","asset_file_name":"ocean_warming4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming3 {"modified_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","id":63239,"asset_file_size":166401,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","asset_file_name":"ocean_warming3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming2 {"modified_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","id":63238,"asset_file_size":161969,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","asset_file_name":"ocean_warming2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming1 {"modified_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","id":63237,"asset_file_size":157588,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","asset_file_name":"ocean_warming1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center4 {"modified_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","id":63214,"asset_file_size":139228,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","asset_file_name":"lasik_center4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center3 {"modified_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","id":63213,"asset_file_size":49740,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","asset_file_name":"lasik_center3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_2 {"modified_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","id":63212,"asset_file_size":109254,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","asset_file_name":"lasik_center2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lasik_center2019_1 {"modified_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","id":63211,"asset_file_size":122607,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","asset_updated_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","asset_file_name":"lasik_center2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ocean_warming62 {"modified_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","id":63210,"asset_file_size":90635,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","comment_counter":0,"description":"ocean warming","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","asset_updated_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","asset_file_name":"ocean_warming62.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_5 {"modified_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","id":63209,"asset_file_size":151919,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_4 {"modified_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","id":63208,"asset_file_size":127188,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_3 {"modified_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","id":63207,"asset_file_size":139040,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_2 {"modified_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","id":63206,"asset_file_size":139243,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_hatyai_flood2019_1 {"modified_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","id":63205,"asset_file_size":142461,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","asset_file_name":"hatyai_flood2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_3 {"modified_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","id":63193,"asset_file_size":126890,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_8 {"modified_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","id":63192,"asset_file_size":119758,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_7 {"modified_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","id":63191,"asset_file_size":79578,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_6 {"modified_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","id":63190,"asset_file_size":93203,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rabeingeco26sept2019_5 {"modified_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","id":63189,"asset_file_size":127213,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","asset_updated_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: