นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_prevent_2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_3.jpg","created_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":146463,"modified_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63510,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prevent_2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_2.jpg","created_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":110814,"modified_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63509,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prevent_2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_1.jpg","created_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","asset_updated_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":185956,"modified_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63508,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ekwipoo1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ekwipoo1.jpg","created_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_file_size":11881,"modified_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63507,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_for_covid_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":46438,"modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63506,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_for_covid_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":72269,"modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63505,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_for_covid_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":51273,"modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63504,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_for_covid_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":81490,"modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63503,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_for_civid_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":47095,"modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63502,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_for_covid_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":250015,"modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63501,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ekwipoo {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ekwipoo.jpg","created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_file_size":21919,"modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63500,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","asset_file_size":16692,"modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63499,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_shoes3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_file_size":54670,"modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63498,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_shoes_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_file_size":118672,"modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63497,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber_shoes_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes_1.jpg","created_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_file_size":121144,"modified_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63496,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_enviraon2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"enviraon2020_1.jpg","created_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":104650,"modified_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63495,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg","created_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":62188,"modified_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63494,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jelfor2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_4.jpg","created_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_file_size":29322,"modified_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63493,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jelfor2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_2.jpg","created_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e4c","asset_file_size":137144,"modified_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63492,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jelfor2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_1.jpg","created_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","asset_file_size":146038,"modified_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63491,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jelfor2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_3.jpg","created_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","description":"\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_file_size":63648,"modified_at":"2020/04/30 14:39:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63490,"comment_counter":2,"commentable":true}
 • Tiny_infrared_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared_4.jpg","created_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"infared4","asset_file_size":257632,"modified_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63489,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_infrared2020_3jpg {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_3jpg.jpg","created_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_file_size":91076,"modified_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63488,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_infrared2020_2jpg {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_file_size":145495,"modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63487,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_infrared2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_file_size":99374,"modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63486,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: