นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_suttichai_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:02:07 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":78003,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63576,"created_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","asset_file_name":"suttichai_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700","asset_processing":false}
 • Tiny_suppawan_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:01:46 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":56819,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63575,"created_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","asset_file_name":"suppawan_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700","asset_processing":false}
 • Tiny_strong {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":135959,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63574,"created_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","asset_file_name":"strong.jpg","updated_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mize2020_10_4jpg {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:00:47 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":133812,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63573,"created_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_4jpg.jpg","updated_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","asset_processing":false}
 • Tiny_mize2020_10_2jpg {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":84718,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63572,"created_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_2jpg.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mize2020_10_1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":104681,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63571,"created_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_1.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_inoem7 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":70960,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63559,"created_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","asset_file_name":"inoem7.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_innoem5 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:46:17 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":112695,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63558,"created_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","asset_file_name":"innoem5.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:46:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_innoem4 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":137241,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63557,"created_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","asset_file_name":"innoem4.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_innoem3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":115913,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63556,"created_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","asset_file_name":"innoem3.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_innoem1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":115981,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63555,"created_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","asset_file_name":"innoem1.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_innoem6 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":66160,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63554,"created_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700","asset_file_name":"innoem6.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_greenoffice7aug20202_2 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":154748,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63553,"created_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_2.jpg","updated_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_greenoffice7aug20202_1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":129940,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63552,"created_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_1.jpg","updated_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_greenoffice7aug20202 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":124622,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63551,"created_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202.jpg","updated_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_greenoffice7aug_2020_3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":188515,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63550,"created_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug_2020_3.jpg","updated_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_piroon_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":44023,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63544,"created_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","asset_file_name":"piroon_resize.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pornprawee_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":38248,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63543,"created_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","asset_file_name":"pornprawee_resize.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","description":"pornprawee","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_paitoon_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":24455,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63542,"created_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","asset_file_name":"paitoon_resize.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","description":"paitoon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_piroon {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":148956,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63541,"created_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","asset_file_name":"piroon.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pornprawee {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":123854,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63540,"created_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","asset_file_name":"pornprawee.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e4a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_paitoon {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":75946,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63539,"created_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","asset_file_name":"paitoon.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","description":"\u0e44\u0e1e\u0e11\u0e39\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_batik3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":231115,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63538,"created_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","asset_file_name":"batik3.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_batik1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":135002,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63537,"created_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","asset_file_name":"batik1.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bg-minetra1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":80793,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63536,"created_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","asset_file_name":"bg-minetra1.png","updated_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","description":"\u0e21\u0e34\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: