นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_augkarawit2019 {"comment_counter":0,"asset_file_size":33229,"member_only_commentable":false,"id":62762,"updated_at":"2019/02/22 08:49:57 +0700","modified_at":"2019/02/22 08:49:57 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/22 08:49:50 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e01\u0e32\u0e0d\u0e08\u0e19\u0e42\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e29 ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"augkarawit2019.JPEG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/22 08:49:50 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_pride_psu2019 {"comment_counter":0,"asset_file_size":728657,"member_only_commentable":false,"id":62761,"updated_at":"2019/02/21 13:48:56 +0700","modified_at":"2019/02/21 13:48:56 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/21 13:48:53 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pride_psu2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/21 13:48:53 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_pride_songkladay2019 {"comment_counter":0,"asset_file_size":688987,"member_only_commentable":false,"id":62760,"updated_at":"2019/02/21 10:45:27 +0700","modified_at":"2019/02/21 10:45:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/21 10:45:23 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e352562","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pride_songkladay2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/21 10:45:23 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_boonprasit {"comment_counter":0,"asset_file_size":44830,"member_only_commentable":false,"id":62759,"updated_at":"2019/02/21 10:44:41 +0700","modified_at":"2019/02/21 10:44:41 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/21 10:44:38 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e24\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32 ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"boonprasit.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/21 10:44:38 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_southherb_feb2019_4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":126436,"member_only_commentable":false,"id":62749,"updated_at":"2019/02/14 14:56:01 +0700","modified_at":"2019/02/14 14:56:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/14 14:55:59 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southherb_feb2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/14 14:55:59 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_southherb_feb2019_3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":163625,"member_only_commentable":false,"id":62748,"updated_at":"2019/02/14 14:55:15 +0700","modified_at":"2019/02/14 14:55:15 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/14 14:55:09 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southherb_feb2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/14 14:55:09 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_southherb_feb2019_2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":168344,"member_only_commentable":false,"id":62747,"updated_at":"2019/02/14 14:54:49 +0700","modified_at":"2019/02/14 14:54:49 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/14 14:54:44 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southherb_feb2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/14 14:54:44 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_southherb_feb2019_1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":174830,"member_only_commentable":false,"id":62746,"updated_at":"2019/02/14 14:54:23 +0700","modified_at":"2019/02/14 14:54:23 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/14 14:54:18 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southherb_feb2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/14 14:54:18 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_anti_corrupt2019_2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":143187,"member_only_commentable":false,"id":62745,"updated_at":"2019/02/14 11:28:04 +0700","modified_at":"2019/02/14 11:28:04 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/14 11:27:59 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b.\u0e1b.\u0e0a \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u201c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u201d","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"anti_corrupt2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/02/14 11:27:59 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
ขนาดย่อ: