นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_computer_law2018_1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":71921,"member_only_commentable":false,"id":62628,"updated_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","modified_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"computer_law2018_1.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_computer_law2018 {"comment_counter":0,"asset_file_size":472343,"member_only_commentable":false,"id":62627,"updated_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","modified_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"computer_law2018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_southerbookfair3november2018_2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":414666,"member_only_commentable":false,"id":62602,"updated_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","modified_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southerbookfair3november2018_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_southerbookfair3november2018_1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":388046,"member_only_commentable":false,"id":62601,"updated_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","modified_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southerbookfair3november2018_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_galadinner1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":144367,"member_only_commentable":false,"id":62580,"updated_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","modified_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"galadinner1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_galadinner {"comment_counter":0,"asset_file_size":249359,"member_only_commentable":false,"id":62579,"updated_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","modified_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"galadinner.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_goodforking9_12oct_2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":258063,"member_only_commentable":false,"id":62578,"updated_at":"2018/10/12 17:27:25 +0700","modified_at":"2018/10/12 17:27:25 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/12 17:27:19 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e0a\u0e27\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"goodforking9_12oct_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/10/12 17:27:19 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_goodforking9_12oct_1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":304815,"member_only_commentable":false,"id":62577,"updated_at":"2018/10/12 17:26:34 +0700","modified_at":"2018/10/12 17:26:34 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/12 17:26:27 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22 \u0e23.9","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"goodforking9_12oct_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/10/12 17:26:27 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_king9_psu_13oct2018 {"comment_counter":0,"asset_file_size":431037,"member_only_commentable":false,"id":62576,"updated_at":"2018/10/10 16:22:41 +0700","modified_at":"2018/10/10 16:22:41 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/10 16:22:38 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01 \u0e23.9","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"king9_psu_13oct2018.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/10 16:22:38 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
ขนาดย่อ: