นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_join_toyota19april2019_4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":224814,"member_only_commentable":false,"id":62870,"updated_at":"2019/04/23 16:37:44 +0700","modified_at":"2019/04/23 16:37:44 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 16:37:42 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 16:37:42 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_join_toyota19april2019_3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":175867,"member_only_commentable":false,"id":62869,"updated_at":"2019/04/23 16:36:53 +0700","modified_at":"2019/04/23 16:36:53 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 16:36:48 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 16:36:47 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_join_toyota19april2019_2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":169841,"member_only_commentable":false,"id":62868,"updated_at":"2019/04/23 16:36:27 +0700","modified_at":"2019/04/23 16:36:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 16:36:24 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e30\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e42\u0e15\u0e42\u0e22\u0e15\u0e49\u0e32 \u0e17\u0e39\u0e42\u0e0a \u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e15\u0e35 \u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 16:36:24 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_join_toyota19april2019_1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":163379,"member_only_commentable":false,"id":62867,"updated_at":"2019/04/23 16:35:55 +0700","modified_at":"2019/04/23 16:35:55 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 16:35:52 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e30\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e42\u0e15\u0e42\u0e22\u0e15\u0e49\u0e32 \u0e17\u0e39\u0e42\u0e0a \u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e15\u0e35 \u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 16:35:52 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_libertalart19april2019_4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":88978,"member_only_commentable":false,"id":62866,"updated_at":"2019/04/23 15:28:29 +0700","modified_at":"2019/04/23 15:28:29 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 15:28:26 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"libertalart19april2019_4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 15:28:26 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_liberalart19april2019_3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":48208,"member_only_commentable":false,"id":62865,"updated_at":"2019/04/23 15:28:08 +0700","modified_at":"2019/04/23 15:28:08 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 15:28:01 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"liberalart19april2019_3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 15:28:01 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_liberalart19april2019_2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":192224,"member_only_commentable":false,"id":62864,"updated_at":"2019/04/23 15:27:31 +0700","modified_at":"2019/04/23 15:27:31 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 15:27:26 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"liberalart19april2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 15:27:26 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_liberalart19april2019_1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":191397,"member_only_commentable":false,"id":62863,"updated_at":"2019/04/23 15:27:00 +0700","modified_at":"2019/04/23 15:27:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/23 15:26:56 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e232562","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"liberalart19april2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/23 15:26:56 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
  • Small_exellent_center_3_18april2019 {"comment_counter":0,"asset_file_size":133024,"member_only_commentable":false,"id":62862,"updated_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","modified_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 ","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exellent_center_3_18april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1173}
ขนาดย่อ: