นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_inoem7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","asset_file_name":"inoem7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70960,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_innoem5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","asset_file_name":"innoem5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112695,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:46:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/18 14:46:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_innoem4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","asset_file_name":"innoem4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137241,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_innoem3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","asset_file_name":"innoem3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115913,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_innoem1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","asset_file_name":"innoem1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115981,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_innoem6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700","asset_file_name":"innoem6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63554,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66160,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_greenoffice7aug20202_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154748,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_greenoffice7aug20202_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129940,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_greenoffice7aug20202 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124622,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: