นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tender {"created_at":"2015/06/29 11:11:30 +0700","asset_file_size":108731,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/29 11:11:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53509,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"tender","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/29 11:11:30 +0700","asset_file_name":"tender.jpg","updated_at":"2015/06/29 11:11:37 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_dustman {"created_at":"2015/06/25 16:31:53 +0700","asset_file_size":43240,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/25 16:31:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53452,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"dustman","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/25 16:31:53 +0700","asset_file_name":"dustman.jpg","updated_at":"2015/06/25 16:31:55 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_step-2 {"created_at":"2015/06/22 11:21:00 +0700","asset_file_size":57044,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/22 11:21:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53366,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"step 2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/22 11:21:00 +0700","asset_file_name":"step-2.jpg","updated_at":"2015/06/22 11:21:03 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_step-1 {"created_at":"2015/06/22 11:20:31 +0700","asset_file_size":75412,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/22 11:20:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53365,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"step 1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/22 11:20:31 +0700","asset_file_name":"step-1.jpg","updated_at":"2015/06/22 11:20:37 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_think-back {"created_at":"2015/06/22 11:04:50 +0700","asset_file_size":34363,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/22 11:04:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53364,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"think back","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/22 11:04:50 +0700","asset_file_name":"think-back.jpg","updated_at":"2015/06/22 11:04:51 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_prize {"created_at":"2015/06/22 10:57:11 +0700","asset_file_size":63054,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/22 10:57:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53363,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"prize","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/22 10:57:11 +0700","asset_file_name":"prize.jpg","updated_at":"2015/06/22 10:57:13 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_red-flower {"created_at":"2015/06/21 18:03:22 +0700","asset_file_size":122599,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/21 18:03:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53361,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"red-folwer","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/21 18:03:22 +0700","asset_file_name":"red-flower.jpg","updated_at":"2015/06/21 18:03:24 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_palmyra {"created_at":"2015/06/20 11:14:19 +0700","asset_file_size":77811,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/20 11:14:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53342,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Palmyra","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/20 11:14:19 +0700","asset_file_name":"palmyra.jpg","updated_at":"2015/06/20 11:14:23 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_water-bottle {"created_at":"2015/06/19 07:48:01 +0700","asset_file_size":68344,"commentable":true,"modified_at":"2015/06/19 07:48:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53332,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"water-bottle.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/19 07:48:01 +0700","asset_file_name":"water-bottle.jpg","updated_at":"2015/06/19 07:48:07 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: