นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kmbank-002 {"created_at":"2015/07/08 15:59:43 +0700","asset_file_size":91143,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 15:59:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53656,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"flower km","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 15:59:43 +0700","asset_file_name":"kmbank-002.JPG","updated_at":"2015/07/08 15:59:48 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-001 {"created_at":"2015/07/08 15:58:26 +0700","asset_file_size":145987,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 15:58:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53655,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"committee","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 15:58:26 +0700","asset_file_name":"kmbank-001.JPG","updated_at":"2015/07/08 15:58:31 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_hungry {"created_at":"2015/07/08 14:51:18 +0700","asset_file_size":84516,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 14:51:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53654,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"hungry","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 14:51:18 +0700","asset_file_name":"hungry.jpg","updated_at":"2015/07/08 14:51:24 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_switch {"created_at":"2015/07/05 21:28:41 +0700","asset_file_size":45649,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/05 21:28:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53640,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"switch","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/05 21:28:41 +0700","asset_file_name":"switch.jpg","updated_at":"2015/07/05 21:28:48 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_face {"created_at":"2015/07/04 15:53:20 +0700","asset_file_size":50792,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/04 15:53:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53626,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"face","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/04 15:53:20 +0700","asset_file_name":"face.jpg","updated_at":"2015/07/04 15:53:25 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_bottles-02 {"created_at":"2015/07/04 15:52:25 +0700","asset_file_size":40556,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/04 15:52:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53625,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"bottles 02","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/04 15:52:25 +0700","asset_file_name":"bottles-02.jpg","updated_at":"2015/07/04 15:52:28 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_bottles-01 {"created_at":"2015/07/04 15:51:32 +0700","asset_file_size":53070,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/04 15:51:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53624,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"bottles 01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/04 15:51:32 +0700","asset_file_name":"bottles-01.jpg","updated_at":"2015/07/04 15:51:37 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_go-out-in-society {"created_at":"2015/07/04 15:46:26 +0700","asset_file_size":44414,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/04 15:46:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53623,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go out in society","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/04 15:46:26 +0700","asset_file_name":"go-out-in-society.jpg","updated_at":"2015/07/04 15:46:28 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_again {"created_at":"2015/07/02 11:36:19 +0700","asset_file_size":86114,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/02 11:36:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53543,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"again","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/02 11:36:18 +0700","asset_file_name":"again.jpg","updated_at":"2015/07/02 11:36:23 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: