นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kmbank-012 {"created_at":"2015/07/08 16:13:55 +0700","asset_file_size":150962,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:13:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53665,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-012","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:13:55 +0700","asset_file_name":"kmbank-012.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:13:57 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-011 {"created_at":"2015/07/08 16:13:28 +0700","asset_file_size":111480,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:13:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53664,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-011","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:13:28 +0700","asset_file_name":"kmbank-011.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:13:30 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-010 {"created_at":"2015/07/08 16:13:07 +0700","asset_file_size":124249,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:13:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53663,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-010","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:13:07 +0700","asset_file_name":"kmbank-010.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:13:09 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-009 {"created_at":"2015/07/08 16:12:42 +0700","asset_file_size":102160,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:12:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53662,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-009","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:12:42 +0700","asset_file_name":"kmbank-009.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:12:47 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-008 {"created_at":"2015/07/08 16:12:22 +0700","asset_file_size":118592,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:12:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53661,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-008","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:12:21 +0700","asset_file_name":"kmbank-008.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:12:26 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-007 {"created_at":"2015/07/08 16:12:03 +0700","asset_file_size":123847,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:12:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53660,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-007","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:12:02 +0700","asset_file_name":"kmbank-007.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:12:06 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-006 {"created_at":"2015/07/08 16:11:34 +0700","asset_file_size":104088,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:11:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53659,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-006","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:11:34 +0700","asset_file_name":"kmbank-006.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:11:39 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-005 {"created_at":"2015/07/08 16:11:08 +0700","asset_file_size":151579,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:11:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53658,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-005","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:11:08 +0700","asset_file_name":"kmbank-005.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:11:10 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-003 {"created_at":"2015/07/08 16:01:07 +0700","asset_file_size":119557,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:01:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53657,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Cutting the ribbon","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:01:07 +0700","asset_file_name":"kmbank-003.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:01:09 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: