นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kmbank-021 {"created_at":"2015/07/08 16:17:51 +0700","asset_file_size":108778,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:17:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53674,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-021","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:17:51 +0700","asset_file_name":"kmbank-021.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:17:56 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-020 {"created_at":"2015/07/08 16:17:30 +0700","asset_file_size":110015,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:17:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53673,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-020","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:17:30 +0700","asset_file_name":"kmbank-020.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:17:33 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-019 {"created_at":"2015/07/08 16:17:08 +0700","asset_file_size":125615,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:17:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53672,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-019","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:17:08 +0700","asset_file_name":"kmbank-019.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:17:12 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-018 {"created_at":"2015/07/08 16:16:41 +0700","asset_file_size":133332,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:16:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53671,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-018","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:16:41 +0700","asset_file_name":"kmbank-018.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:16:45 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-017 {"created_at":"2015/07/08 16:16:21 +0700","asset_file_size":120731,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:16:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53670,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-017","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:16:21 +0700","asset_file_name":"kmbank-017.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:16:23 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-016 {"created_at":"2015/07/08 16:15:37 +0700","asset_file_size":116182,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:15:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53669,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-016","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:15:37 +0700","asset_file_name":"kmbank-016.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:15:42 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-015 {"created_at":"2015/07/08 16:15:15 +0700","asset_file_size":101138,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:15:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53668,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-015","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:15:15 +0700","asset_file_name":"kmbank-015.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:15:20 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-014 {"created_at":"2015/07/08 16:14:54 +0700","asset_file_size":132326,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:14:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53667,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-014","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:14:54 +0700","asset_file_name":"kmbank-014.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:14:59 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-013 {"created_at":"2015/07/08 16:14:32 +0700","asset_file_size":136498,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:14:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53666,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-013","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:14:32 +0700","asset_file_name":"kmbank-013.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:14:33 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: