นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hungry2 {"created_at":"2015/07/09 11:12:21 +0700","asset_file_size":81089,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/09 11:12:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53689,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"hungry2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/09 11:12:21 +0700","asset_file_name":"hungry2.jpg","updated_at":"2015/07/09 11:12:23 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-030 {"created_at":"2015/07/08 16:22:10 +0700","asset_file_size":131628,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:22:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53682,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-030","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:22:10 +0700","asset_file_name":"kmbank-030.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:22:12 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-029 {"created_at":"2015/07/08 16:21:45 +0700","asset_file_size":75589,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:21:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53681,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-029","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:21:45 +0700","asset_file_name":"kmbank-029.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:21:51 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-028 {"created_at":"2015/07/08 16:21:25 +0700","asset_file_size":107464,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:21:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53680,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-028","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:21:25 +0700","asset_file_name":"kmbank-028.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:21:29 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-027 {"created_at":"2015/07/08 16:21:01 +0700","asset_file_size":101643,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:21:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53679,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-027","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:21:01 +0700","asset_file_name":"kmbank-027.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:21:03 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-026 {"created_at":"2015/07/08 16:20:37 +0700","asset_file_size":124971,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:20:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53678,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-026","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:20:37 +0700","asset_file_name":"kmbank-026.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:20:41 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-025 {"created_at":"2015/07/08 16:20:13 +0700","asset_file_size":93073,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:20:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53677,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-025","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:20:12 +0700","asset_file_name":"kmbank-025.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:20:16 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-023 {"created_at":"2015/07/08 16:19:54 +0700","asset_file_size":94782,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:19:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53676,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-023","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:19:53 +0700","asset_file_name":"kmbank-023.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:19:59 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_kmbank-022 {"created_at":"2015/07/08 16:18:42 +0700","asset_file_size":107977,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/08 16:18:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53675,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"kmbank-022","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/08 16:18:42 +0700","asset_file_name":"kmbank-022.JPG","updated_at":"2015/07/08 16:18:48 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: