นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_0291 {"created_at":"2016/01/28 13:40:25 +0700","asset_file_size":118737,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:40:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56407,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:40:25 +0700","asset_file_name":"DSC_0291.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:40:29 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_0290 {"created_at":"2016/01/28 13:39:50 +0700","asset_file_size":117965,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:39:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56406,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:39:50 +0700","asset_file_name":"DSC_0290.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:39:52 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_0288 {"created_at":"2016/01/28 13:39:06 +0700","asset_file_size":109968,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:39:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56405,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:39:06 +0700","asset_file_name":"DSC_0288.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:39:11 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_1961_amc_prfoto_designers {"created_at":"2016/01/28 12:11:38 +0700","asset_file_size":218409,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 12:11:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56404,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"design-car","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 12:11:38 +0700","asset_file_name":"1961_AMC_PRfoto_Designers.jpg","updated_at":"2016/01/28 12:11:40 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_instead-person {"created_at":"2015/08/09 14:53:56 +0700","asset_file_size":73378,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/09 14:54:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54207,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"instead-person","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/09 14:53:56 +0700","asset_file_name":"instead-person.jpg","updated_at":"2015/08/09 14:54:03 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_new-teacher {"created_at":"2015/08/09 14:49:06 +0700","asset_file_size":52408,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/09 14:49:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54206,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"new-teacher","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/09 14:49:06 +0700","asset_file_name":"new-teacher.jpg","updated_at":"2015/08/09 14:49:10 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_good-thing {"created_at":"2015/08/09 14:44:28 +0700","asset_file_size":63027,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/09 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54205,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"good thing","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/09 14:44:28 +0700","asset_file_name":"good-thing.jpg","updated_at":"2015/08/09 14:44:31 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_transfer {"created_at":"2015/07/31 23:27:34 +0700","asset_file_size":54115,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/31 23:27:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54052,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transfer","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/31 23:27:34 +0700","asset_file_name":"transfer.jpg","updated_at":"2015/07/31 23:27:37 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_hungry3 {"created_at":"2015/07/11 11:04:26 +0700","asset_file_size":24162,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/11 11:04:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53727,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"hungry3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/11 11:04:26 +0700","asset_file_name":"hungry3.jpg","updated_at":"2015/07/11 11:04:28 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: