นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_005- {"created_at":"2016/02/23 13:51:45 +0700","asset_file_size":560933,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/23 13:51:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56723,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/23 13:51:45 +0700","asset_file_name":"005-.png","updated_at":"2016/02/23 13:51:49 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_004-slowlife {"created_at":"2016/02/23 13:45:41 +0700","asset_file_size":740933,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/23 13:45:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56722,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22 \u0e46","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/23 13:45:41 +0700","asset_file_name":"004-slowlife.png","updated_at":"2016/02/23 13:45:46 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_003-blend-in {"created_at":"2016/02/23 13:38:42 +0700","asset_file_size":732504,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/23 13:38:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56721,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e17\u0e33\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/23 13:38:42 +0700","asset_file_name":"003-blend-in.png","updated_at":"2016/02/23 13:38:56 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_chill {"created_at":"2016/02/11 15:21:13 +0700","asset_file_size":680872,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/11 15:21:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56568,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e0a\u0e34\u0e25 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/11 15:21:13 +0700","asset_file_name":"chill.png","updated_at":"2016/02/11 15:21:20 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_001 {"created_at":"2016/02/03 07:31:44 +0700","asset_file_size":871456,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/03 07:31:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56472,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/03 07:31:44 +0700","asset_file_name":"001.png","updated_at":"2016/02/03 07:31:51 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_0295 {"created_at":"2016/01/28 13:42:37 +0700","asset_file_size":89356,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:42:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56411,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e31\u0e1a","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:42:37 +0700","asset_file_name":"DSC_0295.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:42:43 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_0294 {"created_at":"2016/01/28 13:42:12 +0700","asset_file_size":108975,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:42:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56410,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:42:12 +0700","asset_file_name":"DSC_0294.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:42:14 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_0293 {"created_at":"2016/01/28 13:41:32 +0700","asset_file_size":96735,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:44:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56409,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:41:32 +0700","asset_file_name":"DSC_0293.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:44:38 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_0292 {"created_at":"2016/01/28 13:41:00 +0700","asset_file_size":116431,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:41:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56408,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:41:00 +0700","asset_file_name":"DSC_0292.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:41:06 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: