นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_recommend-record {"created_at":"2013/03/27 19:52:51 +0700","asset_file_size":100500,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/27 19:52:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":39033,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"recommend-record","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/27 19:52:51 +0700","asset_file_name":"recommend-record.jpg","updated_at":"2013/03/27 19:52:56 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_saleng-blue {"created_at":"2013/03/26 14:56:54 +0700","asset_file_size":130030,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/26 14:56:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38970,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"saleng-blue","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/26 14:56:54 +0700","asset_file_name":"saleng-blue.jpg","updated_at":"2013/03/26 14:56:59 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_sholey {"created_at":"2013/03/26 12:34:13 +0700","asset_file_size":135897,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/26 12:34:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38965,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sholey","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/26 12:34:13 +0700","asset_file_name":"sholey.jpg","updated_at":"2013/03/26 12:34:21 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_saleng {"created_at":"2013/03/26 12:33:09 +0700","asset_file_size":114806,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/26 12:33:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38964,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"saleng","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/26 12:33:09 +0700","asset_file_name":"saleng.jpg","updated_at":"2013/03/26 12:33:12 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_psu-sport-day-56-pattani {"created_at":"2013/03/22 11:06:03 +0700","asset_file_size":132659,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/22 11:06:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38925,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"PSU Sport Day 56 Pattani","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/22 11:06:03 +0700","asset_file_name":"psu-sport-day-56-pattani.JPG","updated_at":"2013/03/22 11:06:08 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_hack-web-student-affairs {"created_at":"2013/03/22 10:58:45 +0700","asset_file_size":174411,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/22 10:58:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38924,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e49hack web student affairs","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/22 10:58:45 +0700","asset_file_name":"hack-web-student-affairs.jpg","updated_at":"2013/03/22 10:58:48 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_the-processing-of-student-activities {"created_at":"2013/03/21 13:58:12 +0700","asset_file_size":168292,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/21 13:58:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38892,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"the-processing-of-student-activities","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/21 13:58:12 +0700","asset_file_name":"the-processing-of-student-activities.jpg","updated_at":"2013/03/21 13:58:16 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_popular-vote-jfk-library-psu-pattani {"created_at":"2013/03/20 16:40:20 +0700","asset_file_size":50549,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/20 16:40:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38879,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Popular Vote JFK Library PSU Pattani","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/20 16:40:20 +0700","asset_file_name":"popular-vote-jfk-library-psu-pattani.jpg","updated_at":"2013/03/20 16:40:23 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_notebook-pen-uum {"created_at":"2013/03/19 08:16:51 +0700","asset_file_size":388038,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/19 08:16:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38808,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32 UUM","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/19 08:16:51 +0700","asset_file_name":"notebook-pen-uum.JPG","updated_at":"2013/03/19 08:16:59 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: