นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_transform003 {"created_at":"2016/11/09 11:42:19 +0700","asset_file_size":183350,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:42:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59663,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform003","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:19 +0700","asset_file_name":"transform003.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:42:22 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_transform002 {"created_at":"2016/11/09 11:39:01 +0700","asset_file_size":209038,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:39:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59662,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform002","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:39:01 +0700","asset_file_name":"transform002.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:39:05 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_transform001 {"created_at":"2016/11/09 11:37:13 +0700","asset_file_size":188733,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:37:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59661,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform001","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:37:13 +0700","asset_file_name":"transform001.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:37:19 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_000 {"created_at":"2016/11/09 11:22:49 +0700","asset_file_size":218495,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:22:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59660,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23000","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:22:49 +0700","asset_file_name":"000.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:22:55 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_virus-handy-drive-003 {"created_at":"2016/09/30 09:28:06 +0700","asset_file_size":75366,"commentable":true,"modified_at":"2016/09/30 09:28:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59412,"asset_content_type":"image/png","description":"Virus-Handy-Drive-003","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/30 09:28:06 +0700","asset_file_name":"Virus-Handy-Drive-003.PNG","updated_at":"2016/09/30 09:28:09 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_virus-handy-drive-002 {"created_at":"2016/09/30 09:27:44 +0700","asset_file_size":65168,"commentable":true,"modified_at":"2016/09/30 09:27:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59411,"asset_content_type":"image/png","description":"Virus-Handy-Drive-002","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/30 09:27:44 +0700","asset_file_name":"Virus-Handy-Drive-002.PNG","updated_at":"2016/09/30 09:27:47 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_virus-handy-drive-001 {"created_at":"2016/09/30 09:27:23 +0700","asset_file_size":29044,"commentable":true,"modified_at":"2016/09/30 09:27:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59410,"asset_content_type":"image/png","description":"Virus-Handy-Drive-001","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/30 09:27:23 +0700","asset_file_name":"Virus-Handy-Drive-001.PNG","updated_at":"2016/09/30 09:27:25 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_for-sympathy {"created_at":"2016/03/08 09:58:52 +0700","asset_file_size":417532,"commentable":true,"modified_at":"2016/03/08 09:58:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57037,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e02\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e43\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/08 09:58:52 +0700","asset_file_name":"for-sympathy.png","updated_at":"2016/03/08 09:58:56 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_corruption {"created_at":"2016/02/26 11:06:33 +0700","asset_file_size":87067,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/26 11:06:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56822,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e01\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/26 11:06:33 +0700","asset_file_name":"corruption.jpg","updated_at":"2016/02/26 11:06:35 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: