นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_roti-yalo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Roti-Yalo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e15\u0e35 \u0e22\u0e32\u0e25\u0e2d","created_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/11/17 11:35:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/11/17 11:35:23 +0700","id":63584,"asset_file_size":264239}
  • Small_shop-truck {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Shop-Truck.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e16\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e30\u0e02\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","created_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/11/17 11:26:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/11/17 11:26:00 +0700","id":63583,"asset_file_size":347982}
  • Small_long-doccument {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"long-doccument.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e27","created_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","id":62886,"asset_file_size":63805}
  • Small_cut-joke {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut-joke.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"cut","created_at":"2018/12/06 11:16:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/12/06 11:16:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/12/06 11:16:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/12/06 11:16:55 +0700","id":62647,"asset_file_size":73713}
  • Small_hitesh-choudhary-624151-unsplash {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hitesh-choudhary-624151-unsplash.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"work","created_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","id":62310,"asset_file_size":383181}
  • Small_apple-site {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple-site.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"apple-site","created_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","id":62091,"asset_file_size":468275}
  • Small_transform006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"transform006","created_at":"2016/11/09 11:43:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:43:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/09 11:43:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/09 11:43:42 +0700","id":59666,"asset_file_size":196818}
  • Small_transform005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform005.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"transform005","created_at":"2016/11/09 11:42:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/09 11:42:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/09 11:42:55 +0700","id":59665,"asset_file_size":206824}
  • Small_transform004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1510,"visibility":2,"description":"transform004","created_at":"2016/11/09 11:42:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/09 11:42:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/09 11:42:39 +0700","id":59664,"asset_file_size":205179}
ขนาดย่อ: