นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > wandee.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_1270 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 10:57:48 +0700","updated_at":"2017/08/12 10:57:50 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 10:57:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"DSC_1270.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 10:57:48 +0700","id":61565,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c2","comment_counter":0,"asset_file_size":88823}
  • Small_dsc_1276 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 10:56:03 +0700","updated_at":"2017/08/12 10:56:08 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 10:56:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"DSC_1276.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 10:56:03 +0700","id":61564,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c1","comment_counter":0,"asset_file_size":128084}
  • Small_dsc_1286 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 10:54:39 +0700","updated_at":"2017/08/12 10:54:42 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 10:54:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"DSC_1286.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 10:54:39 +0700","id":61563,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","comment_counter":0,"asset_file_size":107594}
  • Small_palm7 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2016/07/14 13:24:04 +0700","updated_at":"2016/07/14 13:28:46 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2016/07/14 13:28:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"palm7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/14 13:24:04 +0700","id":58739,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":112184}
  • Small_palm6 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2016/07/14 13:23:00 +0700","updated_at":"2016/07/14 13:28:44 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2016/07/14 13:28:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"palm6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/14 13:23:00 +0700","id":58738,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":111437}
  • Small_palm8 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2016/07/14 13:22:14 +0700","updated_at":"2016/07/14 13:27:50 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2016/07/14 13:27:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"palm8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/14 13:22:14 +0700","id":58737,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":102385}
  • Small_palm3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2016/06/23 17:10:48 +0700","updated_at":"2016/06/23 17:10:52 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2016/06/23 17:10:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"palm3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/23 17:10:48 +0700","id":58367,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":126882}
  • Small_palm2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2016/06/23 17:09:43 +0700","updated_at":"2016/06/23 17:09:49 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2016/06/23 17:09:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"palm2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/23 17:09:43 +0700","id":58365,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":131527}
  • Small_palm4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2016/06/23 17:08:02 +0700","updated_at":"2016/06/23 17:08:05 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2016/06/23 17:08:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"palm4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/23 17:08:02 +0700","id":58364,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":132370}
ขนาดย่อ: