นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kanom Phing
Ico64
Wandee Chaiwong
ผู้จัดการคุณภาพ & นักประชาสัมพันธ์และการตลาด & หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wandee.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_25711 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"25711.jpg","created_at":"2017/09/12 15:30:13 +0700","asset_updated_at":"2017/09/12 15:30:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/12 15:30:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rubber2","asset_file_size":328869,"modified_at":"2017/09/12 15:30:18 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61669,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_25701 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"25701.jpg","created_at":"2017/09/12 15:29:38 +0700","asset_updated_at":"2017/09/12 15:29:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/12 15:29:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rubber1","asset_file_size":158909,"modified_at":"2017/09/12 15:29:42 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61668,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_25703 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"25703.jpg","created_at":"2017/09/12 15:29:09 +0700","asset_updated_at":"2017/09/12 15:29:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/12 15:29:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rubber","asset_file_size":171194,"modified_at":"2017/09/12 15:29:15 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61667,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_21149909_1644054085605256_2440737045381296825_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21149909_1644054085605256_2440737045381296825_n.jpg","created_at":"2017/08/31 15:04:23 +0700","asset_updated_at":"2017/08/31 15:04:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/31 15:04:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fire3","asset_file_size":74964,"modified_at":"2017/08/31 15:04:29 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61642,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_21150456_1644242798919718_6173605620869346415_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21150456_1644242798919718_6173605620869346415_n.jpg","created_at":"2017/08/31 15:03:58 +0700","asset_updated_at":"2017/08/31 15:03:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/31 15:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fire2","asset_file_size":138655,"modified_at":"2017/08/31 15:04:00 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61641,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_21231146_1644242362253095_2190837080423551633_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21231146_1644242362253095_2190837080423551633_n.jpg","created_at":"2017/08/31 15:03:34 +0700","asset_updated_at":"2017/08/31 15:03:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/31 15:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fire1","asset_file_size":141402,"modified_at":"2017/08/31 15:03:39 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61640,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_21192172_1644242102253121_6335978045239502155_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21192172_1644242102253121_6335978045239502155_n.jpg","created_at":"2017/08/31 15:03:06 +0700","asset_updated_at":"2017/08/31 15:03:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/31 15:03:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fire","asset_file_size":145309,"modified_at":"2017/08/31 15:03:11 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61639,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fb_img_1495848927162 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FB_IMG_1495848927162.jpg","created_at":"2017/05/27 08:39:25 +0700","asset_updated_at":"2017/05/27 08:39:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/27 08:39:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"98","asset_file_size":23101,"modified_at":"2017/05/27 08:39:30 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61126,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_3683 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3683.jpg","created_at":"2017/04/28 15:40:57 +0700","asset_updated_at":"2017/04/28 15:40:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/28 15:41:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"123","asset_file_size":527393,"modified_at":"2017/04/28 15:41:04 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60964,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: