นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

viroj
Ico64
viroj viroj bas jihem
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > viroj.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_027 {"modified_at":"2011/07/11 14:04:19 +0700","id":28721,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"027.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:04:19 +0700","media_folder_id":1423,"description":"xc","created_at":"2011/07/11 14:04:15 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:04:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14352}
  • Small_7a327ac10e46d9137da1092112846254_1208948608 {"modified_at":"2011/07/11 13:16:48 +0700","id":28698,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7a327ac10e46d9137da1092112846254_1208948608.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 13:16:48 +0700","media_folder_id":1423,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32","created_at":"2011/07/11 13:16:42 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 13:16:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141431}
ขนาดย่อ: