นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > upaporn.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mali {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mali.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ehd\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/28 17:49:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:52:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:29 +0700","id":16812,"asset_file_size":115654}
  • Small_รับปริญญา {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"hd","created_at":"2009/08/28 17:37:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:35:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:35:03 +0700","id":16811,"asset_file_size":124137}
  • Small_untitled-1_copy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-1_copy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"HEADER","created_at":"2009/08/28 17:09:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:52:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:28 +0700","id":16810,"asset_file_size":120592}
  • Small_bg095 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg095.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"BG","created_at":"2009/08/28 17:05:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:52:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:27 +0700","id":16809,"asset_file_size":2192}
  • Small_bg051 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg051.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"BG","created_at":"2009/08/28 17:01:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:52:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:27 +0700","id":16808,"asset_file_size":3816}
  • Small_bg039 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg039.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; BG","created_at":"2009/08/28 16:49:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:52:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:26 +0700","id":16807,"asset_file_size":711}
  • Small_000043 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"000043.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"test","created_at":"2008/08/06 11:18:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:32 +0700","id":8297,"asset_file_size":2655}
  • Small_00004210 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"00004210.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e48\u0e32\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e193\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/05 21:57:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:30 +0700","id":8291,"asset_file_size":7881}
  • Small_กระต่าย {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e22.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":323,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e192","created_at":"2008/08/05 21:50:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:44:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:44:19 +0700","id":8290,"asset_file_size":8851}
ขนาดย่อ: