นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > trongluk.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13533102_1040240962739661_29012992930673271_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13533102_1040240962739661_29012992930673271_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e02\u0e27\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e012","created_at":"2016/06/27 11:31:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 11:31:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 11:31:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 11:31:15 +0700","id":58399,"asset_file_size":131628}
  • Small_13529121_1040240982739659_7746147765947058478_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13529121_1040240982739659_7746147765947058478_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e02\u0e27\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e011","created_at":"2016/06/27 11:30:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 11:30:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 11:30:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 11:30:23 +0700","id":58398,"asset_file_size":115865}
  • Small_13501694_1040240912739666_7563707508759251174_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13501694_1040240912739666_7563707508759251174_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e02\u0e27\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","created_at":"2016/06/27 11:29:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 11:29:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 11:29:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 11:29:11 +0700","id":58397,"asset_file_size":106387}
  • Small_13522029_1037216503042107_5584451831730476585_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13522029_1037216503042107_5584451831730476585_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e235","created_at":"2016/06/22 14:00:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/22 14:00:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/22 14:00:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/22 14:00:46 +0700","id":58311,"asset_file_size":175842}
  • Small_13516598_1037216533042104_3267512973591995681_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13516598_1037216533042104_3267512973591995681_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e32\u0e074","created_at":"2016/06/22 13:59:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/22 13:59:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/22 13:59:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/22 13:59:59 +0700","id":58310,"asset_file_size":169879}
  • Small_13450152_1037216373042120_5943725407194998257_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13450152_1037216373042120_5943725407194998257_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e32\u0e073","created_at":"2016/06/22 13:59:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/22 13:59:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/22 13:59:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/22 13:59:17 +0700","id":58309,"asset_file_size":254981}
  • Small_13445637_1037216599708764_1467460846022147995_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13445637_1037216599708764_1467460846022147995_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e232","created_at":"2016/06/22 13:58:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/22 13:58:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/22 13:58:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/22 13:58:30 +0700","id":58308,"asset_file_size":82757}
  • Small_13445524_1037232066373884_727179853190704672_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13445524_1037232066373884_727179853190704672_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e32\u0e071","created_at":"2016/06/22 13:57:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/22 13:57:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/22 13:57:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/22 13:57:33 +0700","id":58307,"asset_file_size":107253}
  • Small_2106 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2106.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":825,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e2521","created_at":"2016/06/20 11:43:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 11:43:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 11:43:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 11:43:17 +0700","id":58280,"asset_file_size":135830}
ขนาดย่อ: