นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เที่ยง
Ico64
เที่ยง จารุมณี
ผู้อำนวยการกอง
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > tieng.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image.jpg","created_at":"2014/02/03 11:29:53 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 11:29:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 12:04:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","asset_file_size":991959,"modified_at":"2014/02/03 12:04:45 +0700","media_folder_id":23,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44730,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf6422 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF6422.JPG","created_at":"2011/10/28 16:57:57 +0700","asset_updated_at":"2011/10/28 16:57:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/28 17:04:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/10/28 17:04:17 +0700","description":"DSCF6422.JPG","asset_file_size":500962,"modified_at":"2011/10/28 16:58:02 +0700","media_folder_id":23,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":31000,"comment_counter":1,"commentable":true}
ขนาดย่อ: