นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เที่ยง
Ico64
เที่ยง จารุมณี
ผู้อำนวยการกอง
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > tieng.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2014/02/03 11:29:53 +0700","asset_file_name":"image.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44730,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":991959,"media_folder_id":23,"created_at":"2014/02/03 11:29:53 +0700","modified_at":"2014/02/03 12:04:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 12:04:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscf6422 {"member_only_commentable":false,"description":"DSCF6422.JPG","asset_updated_at":"2011/10/28 16:57:57 +0700","asset_file_name":"DSCF6422.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31000,"last_commented_at":"2011/10/28 17:04:17 +0700","commentable":true,"asset_file_size":500962,"media_folder_id":23,"created_at":"2011/10/28 16:57:57 +0700","modified_at":"2011/10/28 16:58:02 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/28 17:04:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: