นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > thitirat.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:36:28 +0700","id":18068,"asset_file_size":299042,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/22 15:25:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cfont size=\"3\" color=\"#008100\"\u003E\u003Cfont size=\"3\" color=\"#008100\"\u003E\u003Cfont size=\"3\" color=\"#008100\"\u003E\u003Cp align=\"left\"\u003E\u0e21.\u0e2d. 2565 :- \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e21\u0e27\u0e25\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c \u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u003Cp align=\"left\"\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 21 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2552\u003C/p\u003E\u003Cp align=\"left\"\u003E\u0026nbsp;\u0e1b\u0e32\u0e10\u0e01\u0e16\u0e32\u0e19\u0e33 \u0e42\u0e14\u0e22 \u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21 \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/06/01 16:36:28 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:51 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e32\u0e10\u0e01\u0e16\u0e32\u0e19\u0e332.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:37:01 +0700","id":17949,"asset_file_size":122412811,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/16 15:05:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e23\u0e27\u0e21\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e4c \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e2a\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e14\u0e38\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/06/01 16:37:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:48 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e222600.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","id":17948,"asset_file_size":61794240,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/16 14:59:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:42 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22(\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49)2600.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:09:56 +0700","id":17934,"asset_file_size":4496745,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/16 11:36:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e08\u0e35\u0e42\u0e19\u0e21","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/05/31 18:09:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:34 +0700","asset_file_name":"PW2552_Edit15_10_version1.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:41 +0700","id":17661,"asset_file_size":1161613,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/05 08:50:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/05/31 18:05:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:10 +0700","asset_file_name":"stretegic.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_37977 {"modified_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","id":4163,"asset_file_size":48249,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:31:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","asset_file_name":"kapook_37977.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_s7001070 {"modified_at":"2011/05/31 15:13:53 +0700","id":3892,"asset_file_size":1548260,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/02 17:41:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/05/31 15:13:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:57 +0700","asset_file_name":"S7001070.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:13:08 +0700","id":3810,"asset_file_size":56832,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/31 15:23:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/05/31 15:13:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_file_name":"test.xls","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:35:57 +0700","id":3809,"asset_file_size":56832,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/31 15:11:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0026quot;\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0026quot;\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":698,"updated_at":"2011/06/01 15:35:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23.xls","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: