นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Hi Dev
Ico64
ธวัช วราไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > thawat.v

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2011-11-30_095600 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2011-11-30_095600.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":2,"description":"permission-1","created_at":"2011/11/30 10:00:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/30 10:00:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/30 10:00:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/30 10:00:19 +0700","id":31794,"asset_file_size":2542}
  • Small_2011-11-30_095649 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2011-11-30_095649.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":2,"description":"permision","created_at":"2011/11/30 09:59:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/30 09:59:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/30 09:59:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/30 09:59:43 +0700","id":31793,"asset_file_size":5177}
  • Small_question {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"question.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":null,"description":"question.png","created_at":"2011/08/01 10:39:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/08/01 10:39:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/01 10:40:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/01 10:40:03 +0700","id":28884,"asset_file_size":7739}
  • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"Work-BSC.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":null,"description":"BSC","created_at":"2010/09/21 20:59:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:20:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:20:26 +0700","id":24860,"asset_file_size":1159579}
  • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"mod_lightboxpopup.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":null,"description":"Lightbox Popup Module Joomla 1.5","created_at":"2010/01/28 11:01:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","id":20455,"asset_file_size":38416}
  • Small_final {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"final.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":null,"description":"Final","created_at":"2010/01/28 10:47:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","id":20454,"asset_file_size":80634}
  • Small_step-6 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"step-6.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":null,"description":"step-6","created_at":"2010/01/28 10:47:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","id":20453,"asset_file_size":28660}
  • Small_step-5 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"step-5.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":null,"description":"step-5","created_at":"2010/01/28 10:46:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","id":20452,"asset_file_size":20014}
  • Small_step-4 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"step-4.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":18,"visibility":null,"description":"step-4","created_at":"2010/01/28 10:45:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:08 +0700","id":20451,"asset_file_size":27207}
ขนาดย่อ: