นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Hi Dev
Ico64
ธวัช วราไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > thawat.v

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2011-11-30_095600 {"member_only_commentable":false,"description":"permission-1","asset_updated_at":"2011/11/30 10:00:13 +0700","asset_file_name":"2011-11-30_095600.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":31794,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2542,"media_folder_id":18,"created_at":"2011/11/30 10:00:13 +0700","modified_at":"2011/11/30 10:00:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 10:00:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2011-11-30_095649 {"member_only_commentable":false,"description":"permision","asset_updated_at":"2011/11/30 09:59:42 +0700","asset_file_name":"2011-11-30_095649.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":31793,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":5177,"media_folder_id":18,"created_at":"2011/11/30 09:59:42 +0700","modified_at":"2011/11/30 09:59:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 09:59:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_question {"member_only_commentable":false,"description":"question.png","asset_updated_at":"2011/08/01 10:39:59 +0700","asset_file_name":"question.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":28884,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7739,"media_folder_id":18,"created_at":"2011/08/01 10:39:59 +0700","modified_at":"2011/08/01 10:40:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/01 10:40:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"BSC","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:46 +0700","asset_file_name":"Work-BSC.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":24860,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1159579,"media_folder_id":18,"created_at":"2010/09/21 20:59:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:20:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:20:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Lightbox Popup Module Joomla 1.5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","asset_file_name":"mod_lightboxpopup.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20455,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38416,"media_folder_id":18,"created_at":"2010/01/28 11:01:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_final {"member_only_commentable":false,"description":"Final","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","asset_file_name":"final.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":20454,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":80634,"media_folder_id":18,"created_at":"2010/01/28 10:47:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_step-6 {"member_only_commentable":false,"description":"step-6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","asset_file_name":"step-6.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":20453,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":28660,"media_folder_id":18,"created_at":"2010/01/28 10:47:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_step-5 {"member_only_commentable":false,"description":"step-5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","asset_file_name":"step-5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":20452,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":20014,"media_folder_id":18,"created_at":"2010/01/28 10:46:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_step-4 {"member_only_commentable":false,"description":"step-4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:29 +0700","asset_file_name":"step-4.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":20451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27207,"media_folder_id":18,"created_at":"2010/01/28 10:45:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: