นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตน์
Ico64
ธัญญรัตน์ สุวรรณโณ

ภาควิชาพืชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > thanyarat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Tiny_park-wanachai1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Park-Wanachai1.JPG","created_at":"2016/08/09 10:47:33 +0700","asset_updated_at":"2016/08/09 10:47:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/09 10:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","asset_file_size":376489,"modified_at":"2016/08/09 10:47:36 +0700","media_folder_id":751,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58986,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Tiny_park-wanachai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Park-Wanachai.JPG","created_at":"2016/08/09 10:46:19 +0700","asset_updated_at":"2016/08/09 10:46:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/09 10:46:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","asset_file_size":234169,"modified_at":"2016/08/09 10:46:24 +0700","media_folder_id":751,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58985,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Tiny_wanachai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Wanachai.JPG","created_at":"2016/08/09 10:45:54 +0700","asset_updated_at":"2016/08/09 10:45:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/09 10:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","asset_file_size":163717,"modified_at":"2016/08/09 10:45:57 +0700","media_folder_id":751,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58984,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Tiny_park {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Park.JPG","created_at":"2016/08/09 10:45:30 +0700","asset_updated_at":"2016/08/09 10:45:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/09 10:45:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","asset_file_size":174286,"modified_at":"2016/08/09 10:45:31 +0700","media_folder_id":751,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58983,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Tiny_page2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","created_at":"2011/03/16 08:37:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_file_size":29898,"modified_at":"2011/05/31 19:36:50 +0700","media_folder_id":751,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27658,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: