นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Jelly B.
Ico64
ทนงเดช หนูสีแก้ว
Programmer
PSU Suratthani campus
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > thanongdat.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_windjview {"modified_at":"2011/07/25 14:12:43 +0700","id":28847,"commentable":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WinDjView.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/25 14:12:43 +0700","media_folder_id":1432,"description":"WinDjView","created_at":"2011/07/25 14:12:40 +0700","asset_updated_at":"2011/07/25 14:12:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":162338}
ขนาดย่อ: