นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > thaniya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_03_121214163226sapan_15-18aug12-v2-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"03_121214163226SAPAN_15-18Aug12-v2-1.gif","created_at":"2014/11/23 15:09:29 +0700","asset_updated_at":"2014/11/23 15:09:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/23 15:09:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Good governance","asset_file_size":151810,"modified_at":"2014/11/23 15:09:33 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49462,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_j255721 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"J255721.jpg","created_at":"2014/09/28 10:03:08 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 10:03:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/28 10:04:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"JJ ","asset_file_size":116628,"modified_at":"2014/09/28 10:04:28 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48803,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_j255711 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"J255711.jpg","created_at":"2014/09/28 10:02:41 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 10:02:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/28 10:04:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"J ","asset_file_size":119391,"modified_at":"2014/09/28 10:04:23 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48802,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_j25574 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"J25574.jpg","created_at":"2014/09/28 09:53:46 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 09:53:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/28 10:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Jfood4","asset_file_size":127980,"modified_at":"2014/09/28 10:04:06 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48801,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_j25573 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"J25573.jpg","created_at":"2014/09/28 09:53:12 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 09:53:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/28 10:04:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Jfood3","asset_file_size":116278,"modified_at":"2014/09/28 10:04:01 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48800,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_j25572 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"J25572.jpg","created_at":"2014/09/28 09:52:34 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 09:52:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/28 10:03:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Jfood2","asset_file_size":116407,"modified_at":"2014/09/28 10:03:57 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48799,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_j25571 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"J25571.jpg","created_at":"2014/09/28 09:51:55 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 09:51:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/28 10:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Jfood1","asset_file_size":119258,"modified_at":"2014/09/28 10:03:52 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48798,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lotus {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"lotus.jpg","created_at":"2014/09/27 20:15:57 +0700","asset_updated_at":"2014/09/27 20:15:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/27 20:16:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":855942,"modified_at":"2014/09/27 20:16:12 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48795,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kapook_world-530524 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"kapook_world-530524.jpg","created_at":"2014/09/26 10:01:31 +0700","asset_updated_at":"2014/09/26 10:01:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/26 10:04:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"No sugar","asset_file_size":65641,"modified_at":"2014/09/26 10:04:21 +0700","media_folder_id":819,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48780,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: