นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > teerayut.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":11813227,"member_only_commentable":false,"id":21720,"updated_at":"2011/06/01 16:40:32 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:32 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/13 00:18:12 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u0e1a\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e32","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07_\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e32.flv","asset_content_type":"video/x-flv","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:19 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • Small_po1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":2259365,"member_only_commentable":false,"id":10794,"updated_at":"2011/05/31 16:35:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:09 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/04 21:24:25 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"l","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"po1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:29 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • Small_sunset_1024_copy {"comment_counter":0,"asset_file_size":361626,"member_only_commentable":false,"id":10334,"updated_at":"2011/05/31 16:28:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:28:16 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/18 22:47:27 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"rr","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunset_1024_copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:52 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • Small_imgp4188 {"comment_counter":0,"asset_file_size":64588,"member_only_commentable":false,"id":10165,"updated_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/10/13 22:00:38 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"asa","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMGP4188.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • Small_llo_copy {"comment_counter":0,"asset_file_size":1286228,"member_only_commentable":false,"id":8939,"updated_at":"2011/05/31 16:06:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:06:13 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/30 07:48:48 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"gg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"llo_copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • Small_ppop1_copy {"comment_counter":0,"asset_file_size":477488,"member_only_commentable":false,"id":8938,"updated_at":"2011/05/31 16:06:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:06:12 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/30 00:18:07 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"ss","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ppop1_copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • Small_untitledcopy {"comment_counter":0,"asset_file_size":155645,"member_only_commentable":false,"id":8875,"updated_at":"2011/05/31 16:05:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:05:35 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/27 17:44:54 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"BG","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitledcopy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • Small_42646 {"comment_counter":0,"asset_file_size":118223,"member_only_commentable":false,"id":8181,"updated_at":"2011/05/31 15:59:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:59:16 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/03 04:13:42 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"hhh","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"42646.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:41 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":1042554,"member_only_commentable":false,"id":8156,"updated_at":"2011/05/31 15:59:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:59:04 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/02 00:28:33 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"a---Z","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kl.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:39 +0700","visibility":null,"media_folder_id":785}
ขนาดย่อ: