นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > teerayut.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:40:32 +0700","id":21720,"commentable":true,"asset_content_type":"video/x-flv","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07_\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e32.flv","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:32 +0700","media_folder_id":785,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u0e1a\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e32","created_at":"2010/03/13 00:18:12 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11813227}
  • Small_po1 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:09 +0700","id":10794,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"po1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:09 +0700","media_folder_id":785,"description":"l","created_at":"2008/11/04 21:24:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2259365}
  • Small_sunset_1024_copy {"modified_at":"2011/05/31 16:28:16 +0700","id":10334,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunset_1024_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:28:16 +0700","media_folder_id":785,"description":"rr","created_at":"2008/10/18 22:47:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":361626}
  • Small_imgp4188 {"modified_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","id":10165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMGP4188.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","media_folder_id":785,"description":"asa","created_at":"2008/10/13 22:00:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64588}
  • Small_llo_copy {"modified_at":"2011/05/31 16:06:13 +0700","id":8939,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"llo_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:06:13 +0700","media_folder_id":785,"description":"gg","created_at":"2008/08/30 07:48:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1286228}
  • Small_ppop1_copy {"modified_at":"2011/05/31 16:06:12 +0700","id":8938,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ppop1_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:06:12 +0700","media_folder_id":785,"description":"ss","created_at":"2008/08/30 00:18:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":477488}
  • Small_untitledcopy {"modified_at":"2011/05/31 16:05:35 +0700","id":8875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitledcopy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:35 +0700","media_folder_id":785,"description":"BG","created_at":"2008/08/27 17:44:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":155645}
  • Small_42646 {"modified_at":"2011/05/31 15:59:16 +0700","id":8181,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"42646.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:59:16 +0700","media_folder_id":785,"description":"hhh","created_at":"2008/08/03 04:13:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118223}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:59:04 +0700","id":8156,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kl.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:59:04 +0700","media_folder_id":785,"description":"a---Z","created_at":"2008/08/02 00:28:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1042554}
ขนาดย่อ: