นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทา ยุ
Ico64
ทวีพงษ์ ยุนุ๊

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > taweepong.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_muir_woods {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Muir_Woods.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":514,"visibility":null,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19","created_at":"2009/05/05 10:34:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:11 +0700","id":14602,"asset_file_size":826666}
  • Small_redwood_national_park,_california {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Redwood_National_Park,_California.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":514,"visibility":null,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19","created_at":"2009/05/05 10:24:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:32:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:32:17 +0700","id":14599,"asset_file_size":623532}
  • Small_the_ubuntu_park_wallpaper_launch_break_on_the_desktop {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"The_Ubuntu_Park_Wallpaper_Launch_Break_on_The_Desktop.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":514,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07","created_at":"2009/05/01 09:27:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:22:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:22:48 +0700","id":14254,"asset_file_size":166735}
  • Small_มัสยิดกลาง {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e21\u0e31\u0e2a\u0e22\u0e34\u0e14\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":514,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e23\u0e34\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07","created_at":"2009/05/01 09:22:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:31:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:31:52 +0700","id":14251,"asset_file_size":3682}
  • Small_dsc03110 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03110.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":514,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e23\u0e34\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07","created_at":"2009/05/01 09:15:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:22:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:22:47 +0700","id":14249,"asset_file_size":143726}
ขนาดย่อ: