นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทวาทศ
Ico64
ทวาทศ สุวรรณโร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tawatos.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc03676 {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/17 21:22:03 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":142579,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38322,"created_at":"2013/02/17 21:21:56 +0700","asset_file_name":"DSC03676.JPG","updated_at":"2013/02/17 21:22:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/17 21:21:56 +0700","description":"\u0e2a\u0e20\u0e32 \u0e21.\u0e2d.16\u0e21\u0e0456-5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc03671 {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/17 21:20:35 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":136894,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38321,"created_at":"2013/02/17 21:20:32 +0700","asset_file_name":"DSC03671.JPG","updated_at":"2013/02/17 21:20:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/17 21:20:32 +0700","description":"\u0e2a\u0e20\u0e32 \u0e21.\u0e2d.16\u0e21\u0e0456-4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc03665 {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/17 21:19:18 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":151576,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38320,"created_at":"2013/02/17 21:19:15 +0700","asset_file_name":"DSC03665.JPG","updated_at":"2013/02/17 21:19:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/17 21:19:15 +0700","description":"\u0e2a\u0e20\u0e32 \u0e21.\u0e2d.16\u0e21\u0e0456-3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc03664 {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/17 21:17:57 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":154466,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38319,"created_at":"2013/02/17 21:17:55 +0700","asset_file_name":"DSC03664.JPG","updated_at":"2013/02/17 21:17:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/17 21:17:55 +0700","description":"\u0e2a\u0e20\u0e32 \u0e21.\u0e2d.16\u0e21\u0e0456-2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc03662 {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/17 21:09:59 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":241287,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38317,"created_at":"2013/02/17 21:09:56 +0700","asset_file_name":"DSC03662.JPG","updated_at":"2013/02/17 21:09:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/17 21:09:56 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e20\u0e32 \u0e21.\u0e2d16\u0e01\u0e1e56-1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:30 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":1440110,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","id":15911,"created_at":"2009/07/11 12:05:53 +0700","asset_file_name":"Untitled-2.psd","updated_at":"2011/05/31 17:41:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:38 +0700","description":"road show23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:29 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":1440110,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","id":15910,"created_at":"2009/07/11 12:03:49 +0700","asset_file_name":"Untitled-1.psd","updated_at":"2011/05/31 17:41:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:37 +0700","description":"road show22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dscf5648_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:14 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":87321,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15884,"created_at":"2009/07/08 01:01:43 +0700","asset_file_name":"DSCF5648_resize.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:41:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:36 +0700","description":"roadshow21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dscf5645_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:14 +0700","media_folder_id":1171,"deleted_at":null,"asset_file_size":41376,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15883,"created_at":"2009/07/08 01:01:04 +0700","asset_file_name":"DSCF5645_resize.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:41:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:36 +0700","description":"roadshow20","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: