นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชัญญ่า
Ico64
นางสาว ชัญรัสสร์ - อ่อนยังศิริกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tanyalak.to

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_7162_668310796519113_1576495266_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23share","asset_updated_at":"2013/06/18 13:19:58 +0700","asset_file_name":"7162_668310796519113_1576495266_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38923,"media_folder_id":1528,"created_at":"2013/06/18 13:19:58 +0700","modified_at":"2013/06/18 13:20:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 13:20:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: