นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tailada.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture_254 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture_254.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2010/02/18 09:51:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:31 +0700","id":21045,"asset_file_size":1514658}
  • Small_untitled-8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled-8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","created_at":"2008/11/17 16:03:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:40 +0700","id":11178,"asset_file_size":50367}
  • Small_untitled-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","created_at":"2008/11/17 16:03:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:39 +0700","id":11177,"asset_file_size":47147}
  • Small_untitled-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","created_at":"2008/11/17 15:56:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","id":11172,"asset_file_size":48394}
  • Small_untitled-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","created_at":"2008/11/17 15:54:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","id":11171,"asset_file_size":41118}
  • Small_untitled-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","created_at":"2008/11/17 15:53:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","id":11170,"asset_file_size":40774}
  • Small_untitled-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27 ","created_at":"2008/11/17 15:52:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","id":11169,"asset_file_size":51760}
  • Small_untitled-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","created_at":"2008/11/17 15:51:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:36 +0700","id":11168,"asset_file_size":33233}
  • Small_m89001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"m89001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":260,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","created_at":"2008/08/15 14:55:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:59 +0700","id":8605,"asset_file_size":84344}
ขนาดย่อ: