นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > suwanna.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page8-28-5-54 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e1e\u0e34\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c 8","asset_updated_at":"2011/06/24 08:50:41 +0700","asset_file_name":"page8-28-5-54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28591,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196973,"media_folder_id":638,"created_at":"2011/06/24 08:50:41 +0700","modified_at":"2011/06/24 08:50:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/24 08:50:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page7-28-5-54 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e1e\u0e34\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c 7","asset_updated_at":"2011/06/24 08:49:56 +0700","asset_file_name":"page7-28-5-54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28590,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210789,"media_folder_id":638,"created_at":"2011/06/24 08:49:56 +0700","modified_at":"2011/06/24 08:49:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/24 08:49:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page6-28-5-54 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e1e\u0e34\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c 6","asset_updated_at":"2011/06/24 08:49:03 +0700","asset_file_name":"page6-28-5-54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28589,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":226692,"media_folder_id":638,"created_at":"2011/06/24 08:49:03 +0700","modified_at":"2011/06/24 08:49:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/24 08:49:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page5-28-5-54 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e1e\u0e34\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c 5","asset_updated_at":"2011/06/24 08:44:22 +0700","asset_file_name":"page5-28-5-54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211205,"media_folder_id":638,"created_at":"2011/06/24 08:44:22 +0700","modified_at":"2011/06/24 08:45:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/24 08:45:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page4-28-5-54 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e1e\u0e34\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c 4","asset_updated_at":"2011/06/24 08:40:07 +0700","asset_file_name":"page4-28-5-54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":215207,"media_folder_id":638,"created_at":"2011/06/24 08:40:07 +0700","modified_at":"2011/06/24 08:40:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/24 08:40:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page3-28-5-54 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e1e\u0e34\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c 3","asset_updated_at":"2011/06/24 08:39:16 +0700","asset_file_name":"page3-28-5-54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229776,"media_folder_id":638,"created_at":"2011/06/24 08:39:16 +0700","modified_at":"2011/06/24 08:39:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/24 08:39:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page2-28-5-54 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e1e\u0e34\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c 2","asset_updated_at":"2011/06/24 08:36:30 +0700","asset_file_name":"page2-28-5-54.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221837,"media_folder_id":638,"created_at":"2011/06/24 08:36:30 +0700","modified_at":"2011/06/24 08:48:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/24 08:48:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page9 {"member_only_commentable":false,"description":"page9","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:00 +0700","asset_file_name":"page9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216003,"media_folder_id":638,"created_at":"2010/09/02 18:18:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:19:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Epage8\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:00 +0700","asset_file_name":"page8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216701,"media_folder_id":638,"created_at":"2010/09/02 18:18:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:19:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: