นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

su
Ico64
สุวิมล อนุพันธ์วิทยากุล
บุคลากร 6
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > suvimol.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1181650210 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"1181650210.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2010/02/02 16:05:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:43:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:43:59 +0700","id":20679,"asset_file_size":1769}
  • Small_over_worked {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"over_worked.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","created_at":"2010/02/02 15:57:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:43:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:43:52 +0700","id":20670,"asset_file_size":120373}
  • Small_1178038830 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1178038830.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/02 15:44:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:43:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:43:38 +0700","id":20656,"asset_file_size":1283}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2010/02/02 15:24:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:43:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:43:19 +0700","id":20626,"asset_file_size":4599}
  • Small_1179235391 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"1179235391.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2010/02/02 15:22:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:43:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:43:16 +0700","id":20621,"asset_file_size":6811}
  • Small_12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/02 15:20:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:43:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:43:11 +0700","id":20614,"asset_file_size":3314}
  • Small_dome1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dome1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e2f \u0e42\u0e14\u0e21","created_at":"2010/02/02 15:03:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:42:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:42:51 +0700","id":20583,"asset_file_size":47644}
  • Small_รูป {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e23\u0e39\u0e1b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":313,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e su","created_at":"2007/11/29 11:31:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:32:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:58 +0700","id":941,"asset_file_size":11449}
ขนาดย่อ: