นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุไวด๊ะ
Ico64
สุไวด๊ะ เตพิริยะกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้, ม.อ.ภูเก็ต
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > suvaidah.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_215711_10150165189074367_725529366_6500579_3192236_a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46","asset_updated_at":"2011/07/08 11:16:36 +0700","asset_file_name":"215711_10150165189074367_725529366_6500579_3192236_a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":28673,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":8538,"media_folder_id":417,"created_at":"2011/07/08 11:16:36 +0700","modified_at":"2011/07/08 11:16:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/08 11:16:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: