นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kimjimaru
Ico64
สุทอง แซ่ตั้ง

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > suthong.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_river {"member_only_commentable":false,"description":"test","asset_updated_at":"2011/07/11 14:02:20 +0700","asset_file_name":"river.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":901395,"media_folder_id":1428,"created_at":"2011/07/11 14:02:20 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:02:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:02:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: