นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kimjimaru
Ico64
สุทอง แซ่ตั้ง

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > suthong.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_river {"modified_at":"2011/07/11 14:02:26 +0700","id":28716,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"river.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:02:26 +0700","media_folder_id":1428,"description":"test","created_at":"2011/07/11 14:02:20 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:02:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":901395}
ขนาดย่อ: