นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุธรรม
Ico64
sutham สุธรรม tonglim
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutham.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ปัตตานี {"modified_at":"2011/06/01 16:42:12 +0700","id":23177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35.002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:12 +0700","media_folder_id":756,"description":"\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e48\u0e07","created_at":"2010/06/02 15:01:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":976227}
  • Small_15m {"modified_at":"2011/05/31 18:48:20 +0700","id":21028,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"15m.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:20 +0700","media_folder_id":756,"description":"\u003Cp\u003E15m\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/17 15:11:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79663}
  • Small_ไปกับพี่หลวง {"modified_at":"2011/06/01 16:39:46 +0700","id":21016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:39:46 +0700","media_folder_id":756,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/17 14:56:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95509}
  • Small_สวัส {"modified_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","id":19453,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a.\u0e25\u0e32\u0e22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","media_folder_id":756,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2009/12/17 14:26:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95963}
ขนาดย่อ: