นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sutawan.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11223 {"asset_file_name":"11223.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","media_folder_id":38,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e193","updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/30 15:19:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22013,"id":1069,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_11222 {"asset_file_name":"11222.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","media_folder_id":38,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e192","updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/30 15:16:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48519,"id":1068,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ดร28 {"asset_file_name":"\u0e14\u0e2328.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","media_folder_id":38,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/30 15:03:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109539,"id":1057,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_บอร์ด_5_ส_50-สุธาวรรณjpeg {"asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14_5_\u0e2a_50-\u0e2a\u0e38\u0e18\u0e32\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13jpeg.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","media_folder_id":38,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 5\u0e2a","updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/15 14:19:10 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":172104,"id":34,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/12/17 14:02:12 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: