นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Sutawadee
Ico64
PR Sutawadee Nakaro
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutawadee.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_67609_683490064998707_1556324715_n {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e23\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2013/08/02 15:33:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41815,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/02 15:33:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"67609_683490064998707_1556324715_n.jpg","updated_at":"2013/08/02 15:33:53 +0700","modified_at":"2013/08/02 15:33:53 +0700","media_folder_id":1491,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":72048,"last_commented_at":null}
  • Small_all-banner {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2556","asset_updated_at":"2013/06/14 13:07:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40613,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/14 13:07:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"all-banner.jpg","updated_at":"2013/06/14 13:07:05 +0700","modified_at":"2013/06/14 13:07:05 +0700","media_folder_id":1491,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":454183,"last_commented_at":null}
  • Small_003 {"description":"\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2556","asset_updated_at":"2012/12/28 10:01:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37403,"deleted_at":null,"created_at":"2012/12/28 10:01:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"003.jpg","updated_at":"2012/12/28 10:04:19 +0700","modified_at":"2012/12/28 10:04:19 +0700","media_folder_id":1491,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":111196,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: