นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถุงแป้ง
Ico64
นางสาว สุธาสินี จันทร์คง
นักวิชาการอุดมศึกษา
กองกลาง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sutasinee.ja

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3709 {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2013/08/21 14:23:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42292,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/21 14:23:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_3709.JPG","updated_at":"2013/08/21 14:23:13 +0700","modified_at":"2013/08/21 14:23:13 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":939227,"last_commented_at":null}
  • Small_9 {"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e38\u0e07\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/21 11:32:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42290,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/21 11:32:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"9.jpg","updated_at":"2013/08/21 11:32:16 +0700","modified_at":"2013/08/21 11:32:16 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":251401,"last_commented_at":null}
  • Small_1170880_3327614965070_1723139021_n {"description":"\u0e40\u0e2e\u0e2e\u0e32 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2013/08/21 08:58:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42282,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/21 08:58:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1170880_3327614965070_1723139021_n.jpg","updated_at":"2013/08/21 08:58:55 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:58:55 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":136975,"last_commented_at":null}
  • Small_509614130530 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e23\u0e34\u0e1b\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/19 17:34:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42230,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/19 17:34:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"509614130530.jpg","updated_at":"2013/08/19 17:34:47 +0700","modified_at":"2013/08/19 17:34:47 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":236984,"last_commented_at":null}
  • Small_509614130455 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e23\u0e34\u0e1b","asset_updated_at":"2013/08/19 17:33:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42229,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/19 17:33:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"509614130455.jpg","updated_at":"2013/08/19 17:33:30 +0700","modified_at":"2013/08/19 17:33:30 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":237007,"last_commented_at":null}
  • Small_img_377011 {"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2e\u0e35\u0e42\u0e23\u0e48\u0e40\u0e04\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e46 ","asset_updated_at":"2013/08/15 09:33:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42124,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 09:33:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_377011.jpg","updated_at":"2013/08/15 09:33:28 +0700","modified_at":"2013/08/15 09:33:28 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":306782,"last_commented_at":null}
  • Small_img_3784 {"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07 9 \u0e02\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e01\u0e23\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2013/08/15 08:48:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42123,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 08:48:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_3784.JPG","updated_at":"2013/08/15 08:49:04 +0700","modified_at":"2013/08/15 08:49:04 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":784116,"last_commented_at":null}
  • Small_img_3075 {"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2f \u0e40\u0e01\u0e23\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e19\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2013/08/15 08:46:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42122,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 08:46:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_3075.JPG","updated_at":"2013/08/15 08:46:26 +0700","modified_at":"2013/08/15 08:46:26 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":1013696,"last_commented_at":null}
  • Small_img_3804 {"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07 9","asset_updated_at":"2013/08/15 08:40:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42121,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 08:40:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_3804.JPG","updated_at":"2013/08/15 08:40:45 +0700","modified_at":"2013/08/15 08:40:45 +0700","media_folder_id":1073,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":773139,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: