นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > surisa.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_women {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"women.jpg","created_at":"2011/07/11 14:12:50 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:12:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:12:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e1c\u0e34\u0e27","asset_file_size":42748,"modified_at":"2011/07/11 14:12:51 +0700","media_folder_id":145,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28726,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blue_hills {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","created_at":"2007/10/19 14:50:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e01","asset_file_size":28521,"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","media_folder_id":145,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":105,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sunset {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sunset.jpg","created_at":"2007/10/19 14:47:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e01","asset_file_size":71189,"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","media_folder_id":145,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":104,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_water_lilies {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","created_at":"2007/10/19 14:32:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e01","asset_file_size":83794,"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":145,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":89,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: