นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sureerat.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p8-2 {"modified_at":"2011/05/31 17:17:00 +0700","id":13827,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p8-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:00 +0700","media_folder_id":253,"description":"pic","created_at":"2009/04/05 23:28:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122156}
  • Small_p8 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:59 +0700","id":13826,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:59 +0700","media_folder_id":253,"description":"pic","created_at":"2009/04/05 23:28:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115575}
  • Small_p7 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:59 +0700","id":13825,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:59 +0700","media_folder_id":253,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/05 23:24:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116483}
  • Small_p6-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:58 +0700","id":13824,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p6-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:58 +0700","media_folder_id":253,"description":"pic","created_at":"2009/04/05 23:19:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22263}
  • Small_p6 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:57 +0700","id":13823,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:57 +0700","media_folder_id":253,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/05 23:19:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":26887}
  • Small_p5-2 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:57 +0700","id":13822,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p5-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:57 +0700","media_folder_id":253,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/05 23:14:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101538}
  • Small_p5-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:56 +0700","id":13821,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p5-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:56 +0700","media_folder_id":253,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/05 23:10:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111682}
  • Small_p4 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:55 +0700","id":13820,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:55 +0700","media_folder_id":253,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/05 23:07:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93394}
  • Small_p3-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:16:55 +0700","id":13819,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p3-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:16:55 +0700","media_folder_id":253,"description":"pic","created_at":"2009/04/05 23:03:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96950}
ขนาดย่อ: