นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > surangkana.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_capture-20140103-160505 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/27 14:18:16 +0700","id":44596,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"capture-20140103-160505.PNG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/01/27 14:18:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/01/27 14:18:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/27 14:18:20 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":719326}
  • Small_400938_368421906517384_100000487343502_1526147_1268140535_n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/08 18:24:37 +0700","id":33482,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"400938_368421906517384_100000487343502_1526147_1268140535_n.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/08 18:24:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/08 18:24:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/08 18:24:40 +0700","description":"2","asset_file_size":153637}
  • Small_6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/08 18:19:50 +0700","id":33481,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"6.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/08 18:19:54 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/08 18:19:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/08 18:19:54 +0700","description":"1","asset_file_size":90865}
  • Small_4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/08 17:56:22 +0700","id":33480,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/08 17:56:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/08 17:56:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/08 17:56:25 +0700","description":"\u0e23\u0e27\u0e21","asset_file_size":601991}
  • Small_3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/08 17:44:43 +0700","id":33479,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/08 17:44:46 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/08 17:44:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/08 17:44:46 +0700","description":"\u0e23\u0e16","asset_file_size":477015}
  • Small_2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/08 17:36:21 +0700","id":33478,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/08 17:36:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/08 17:36:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/08 17:36:24 +0700","description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e23","asset_file_size":602482}
  • Small_1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/08 17:10:44 +0700","id":33475,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/02/08 17:10:47 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/08 17:10:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/08 17:10:47 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e14\u0e19","asset_file_size":413177}
  • Small_img_2845 {"last_commented_at":"2012/02/07 11:16:07 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":5,"asset_updated_at":"2012/02/06 21:18:25 +0700","id":33406,"media_folder_id":1396,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG_2845.jpg","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/02/07 11:16:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/02/06 21:18:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2012/02/06 21:18:27 +0700","description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e42\u0e15","asset_file_size":808444}
ขนาดย่อ: