นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เย็นฉ่ำ
Ico64
surakanya sutthiwarotamakun
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > surakanya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture_002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture_002.jpg","created_at":"2007/11/29 11:37:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2007/11/29 13:38:10 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e09\u0e48\u0e33\u003C/p\u003E","asset_file_size":1378839,"modified_at":"2011/05/31 14:39:25 +0700","media_folder_id":329,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":952,"comment_counter":1,"commentable":true}
ขนาดย่อ: