นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_absent1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","asset_file_name":"absent1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63529,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":56072,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","modified_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newitem182 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","asset_file_name":"NewItem182.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63528,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":60372,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","modified_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newitem465 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","asset_file_name":"NewItem465.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63526,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":58745,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newitem464 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","asset_file_name":"NewItem464.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63525,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52151,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newitem460 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","asset_file_name":"NewItem460.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63524,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52374,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newitem471 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21-\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","asset_file_name":"NewItem471.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63523,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":29055,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_editcomm {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:29:00 +0700","asset_file_name":"EditComm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63522,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":202362,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 10:29:01 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_calendar {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","asset_file_name":"calendar.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63521,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":37922,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e32\u0e04\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","asset_file_name":"AbsentSpecialday.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":63520,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299774,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: