นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_off_prof {"modified_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","id":63456,"commentable":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"off_prof.png","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39203}
  • Small_emp_prof {"modified_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","id":63455,"commentable":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emp_prof.png","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2020/03/27 16:52:05 +0700","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19800}
  • Small_emp_staff {"modified_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","id":63454,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"emp_staff.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","created_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","asset_updated_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211338}
  • Small_off_staff {"modified_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","id":63453,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"off_staff.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e23\u0e01_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","created_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","asset_updated_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145816}
  • Small_tor6 {"modified_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","id":63367,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tor6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e072-\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag","created_at":"2020/01/03 14:44:50 +0700","asset_updated_at":"2020/01/03 14:44:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78856}
  • Small_tor5 {"modified_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","id":63366,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tor5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e071-\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","created_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","asset_updated_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82998}
  • Small_tor4 {"modified_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","id":63365,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tor4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","created_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","asset_updated_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42218}
  • Small_tor3 {"modified_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","id":63364,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tor3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e32_\u0e2a\u0e35","created_at":"2020/01/03 11:34:10 +0700","asset_updated_at":"2020/01/03 11:34:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34619}
  • Small_tor2 {"modified_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","id":63363,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tor2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","created_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","asset_updated_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75297}
ขนาดย่อ: