นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิษย์พี่หย่ายย
Ico64
Miss Supornrat Maneechot
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > supornrat.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_16409240_1819674014955749_198154010_o {"modified_at":"2017/02/01 00:11:46 +0700","id":60251,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16409240_1819674014955749_198154010_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 00:11:46 +0700","media_folder_id":1557,"description":"10","created_at":"2017/02/01 00:11:44 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 00:11:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27363}
  • Small_16409873_1819674041622413_2137346029_o {"modified_at":"2017/02/01 00:11:15 +0700","id":60250,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16409873_1819674041622413_2137346029_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 00:11:15 +0700","media_folder_id":1557,"description":"9","created_at":"2017/02/01 00:11:12 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 00:11:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25856}
  • Small_03 {"modified_at":"2017/01/31 23:02:06 +0700","id":60229,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:02:06 +0700","media_folder_id":1557,"description":"8","created_at":"2017/01/31 23:02:04 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:02:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91798}
  • Small_16465899_194252021050815_1559178943_o {"modified_at":"2017/01/31 22:50:30 +0700","id":60228,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16465899_194252021050815_1559178943_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 22:50:30 +0700","media_folder_id":1557,"description":"6","created_at":"2017/01/31 22:50:25 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 22:50:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105749}
  • Small_05 {"modified_at":"2017/01/31 23:01:03 +0700","id":60227,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:01:03 +0700","media_folder_id":1557,"description":"\u0e36\u0e367","created_at":"2017/01/31 22:49:30 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 22:49:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82278}
  • Small_16443855_194255007717183_944141242_o {"modified_at":"2017/01/31 22:47:52 +0700","id":60226,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16443855_194255007717183_944141242_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 22:47:52 +0700","media_folder_id":1557,"description":"4","created_at":"2017/01/31 22:47:51 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 22:47:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192793}
  • Small_16409801_194254681050549_1417816963_o {"modified_at":"2017/01/31 22:47:01 +0700","id":60225,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16409801_194254681050549_1417816963_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 22:47:01 +0700","media_folder_id":1557,"description":"3","created_at":"2017/01/31 22:46:59 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 22:46:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":263665}
  • Small_16466308_194252261050791_758136647_o {"modified_at":"2017/01/31 22:45:35 +0700","id":60224,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16466308_194252261050791_758136647_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 22:45:35 +0700","media_folder_id":1557,"description":"2","created_at":"2017/01/31 22:45:31 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 22:45:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":236602}
  • Small_16444043_194256164383734_1114805568_o {"modified_at":"2017/01/31 22:41:48 +0700","id":60223,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16444043_194256164383734_1114805568_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 22:41:48 +0700","media_folder_id":1557,"description":"1","created_at":"2017/01/31 22:41:44 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 22:41:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":214430}
ขนาดย่อ: