นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุภาวดี
Ico64
สุภาวดี กรดดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > supawadee.kr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_waterlilies {"created_at":"2012/01/20 14:50:12 +0700","asset_file_size":83794,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/20 14:50:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":32916,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e31\u0e27","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/20 14:50:12 +0700","asset_file_name":"Waterlilies.jpg","updated_at":"2012/01/20 14:50:17 +0700","media_folder_id":1451,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: